اعتراض فوری به اعدام‌ها در ایران

متن انگلیسی در پایان متن فارسی  – English text at the end of Persian text به: دولت‌های سراسر جهان، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا ما امضا کنندگان این بیانیه، به شدت نگران افزایش نرخ اعدام‌ها در ایران هستیم.رژیم اسلامی در ایران از چندین سال پیش اعدام‌ را به عنوان یک وسیله برای…

بیشتر بخوانید

نامه به دبیرکل سازمان ملل در مورد ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر

  آقای آنتونیو گوترشدبیرکل سازمان ملل متحدموضوع: انتخاب نماینده جمهوری اسلامی به ریاست رئیس مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر آقای گوترشبا وجودی که سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی را بابت نقض فاحش ومستمر حقوق بشر مردم ایران بارها محکوم نموده و شورای حقوق بشر برای آن گزارشگر ویژه منصوب کرده است، اینک با بیشرمی تمام…

بیشتر بخوانید