آیت الله ها را برکنار کنید تا به صلح برسید

حمله موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به اسرائیل در ۱۳ تا ۱٤ آوریل ۲۰۲٤، تنش ها را در خاورمیانه تشدید کرده است و این احتمالاً به جنگ منطقه ای منجر خواهد شد. نتیجه این حمله موشکی دستیابی به حداقل دو هدف بود: ۱- پاسخ به انتقادات حامیان رژیم در مورد انفعال سپاه و ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی به عنوان قهرمان اصولگرایان و ۲- سرکوب مخالفان داخلی در ایران، به بهانه وضعیت اضطراری زمان جنگ.

این واقعیت که بلافاصله پس از حملات موشکی به اسرائیل، جمهوری اسلامی حملات خود را علیه زنان ایرانی که از حجاب اجباری امتناع می کنند آغاز کرده است، نشانه روشنی از اهداف واقعی این حمله است.

علاوه بر این، در پی حملات موشکی، جشنهای گروه های حامی حماس در آمریکا و اروپا با شعارهای “مرگ بر امریکا” ، نشان از موفقیت جمهوری اسلامی در جایگاه خود به عنوان قهرمان یهود ستیزی دارد. جمهوری اسلامی از زمان تأسیس خود در سال ۱۳۵۷ خورشیدی، با توجه به نفرت عمیقی که بنیادگرایان اسلامی از یهودیان دارند، نابودی اسرائیل را شعار اصلی خود قرار داده است.

جمهوری اسلامی شبکه ای از متعصبین اسلامی که برای جهاد با کفار آماده شده اند، تأسیس و تأمین مالی کرده است . این شبکه برای توسعه سیاست های ماجراجویانه جمهوری اسلامی و در عین حال سرکوب مخالفان داخلی خدمت می کند..

آیت الله های حاکم بر ایران به خوبی می دانند که در داخل کشور فاقد حمایت مردمی هستند. با گذشت زمان، موجودیت آنها متکی به حمایت نیروهای نیابتی خارج از مرزهای ایران، از آسیای مرکزی تا سواحل دریای مدیترانه شده است. جمهوری اسلامی با اتکا به درآمدهای کلان نفت و گاز ایران، نیروهای نیابتی سازمان یافته ای را در چندین کشور اسلامی رادیکال مانند پاکستان، افغانستان، یمن، عراق، سوریه و لبنان ایجاد کرده وتامین مالی می کند.

سپاه پاسداران با درک بی میلی قدرت های غربی برای انجام اقداماتی که منافع مربوط به آنها را به خطر می اندازد، از این نیروهای نیابتی برای گسترش دامنه نفوذ خود بیشتر استفاده کرده است. جمهوری اسلامی از طریق آنها بارها به کشتی های تجاری در دریای سرخ و خلیج فارس و حتی پایگاه های نظامی آمریکا در منطقه حمله کرده است.

در ٤۵ سال گذشته، رنسانس ایرانی بخش بزرگی از ملت ایران را به مردمی سکولار و دموکرات و غربگرا تبدیل کرده است . جمهوری اسلامی نمی تواند این جمعیت را اداره کند مگر اینکه کشور را در وضعیت جنگی دائمی نگهدارد. این حکومت با گفتار و عمل نشان داده است که استاد ایجاد منازعات بین المللی به هزینه مردم ایران و سایر کشورهای منطقه است.

ما به ائتلافی از مشتاقان دستیابی به صلح در خاورمیانه، از بین بردن تهدید موجودیت اسرائیل، مهار موج جهانی بنیادگرایی و تروریسم اسلامی، نیازمندیم. حذف جمهوری اسلامی، در حالت ایده آل توسط مردم ایران، بهترین گزینه خواهد بود. در ٤۵ سال گذشته، قدرت های غربی، به ناکامی سیاست های مماشات با جمهوری اسلامی باهدف تغییر رفتارش را پیگیری کرده اند. زمان آن فرا رسیده است که دموکراسی های غربی با مردم ایران همبستگی کنند و سیاست هایی را با هدف پایان دادن به موجودیت جمهوری اسلامی در ایران اشغالی توسط ملایان اتخاذ کنند.

این وظیفه مسئولانه جهانیان است که صدای مردم بیگناه، شایسته و صلح طلب در ایران را بشنوند و برای پایان دادن به حکومت آیت الله ها به آنها کمک کنند.

“نهاد مردمی” حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل را قویا محکوم می کند و از دموکراسی های غربی و همسایگان منطقه ای ایران دعوت می کند ائتلافی فعال برای حمایت معنوی و مادی از مردم ایران برای پایان دادن به موجودیت شیطانی جمهوری اسلامی تشکیل دهند.

دیگر بس است! شما یا با رژیمی تروریست در ایران هستید یا با مردم صلح طلب و سکولار ایران. این ها انتخاب اساسی، در برابر دنیا هستند!

 

۲۲ آوریل ۲۰۲٤

دکتر ایمان فروتن

رئیس هیات امنای “نهاد مردمی”


Oust the Ayatollahs – Achieve Peace

By: Dr. Iman Foroutan
Chairman of the Board, The New Iran

The Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) missile attack on Israel on April 13-14, 2024, has escalated tensions in the Middle East and will possibly lead to a regional war. The result of this attack was to achieve at least two objectives: (1) to respond to the criticism of Iran’s supporters regarding the IRGC’s inaction and to promote the Islamic Republic’s position as a champion of fundamentalists and (2) to suppress internal opposition inside Iran under the guise of a wartime emergency.

Immediately after the missile attacks on Israel, the Islamic Republic launched domestic attacks against Iranian women who refused to wear the mandatory hijab; this crackdown is a clear indication of the real objectives of the missile attack.

In addition, the celebration of pro-Hamas groups in America and Europe following the missile attacks, with slogans of death to America, shows the success of the Islamic Republic in positioning itself as the champion of antisemitism. Since its establishment in 1979, the Islamic Republic has made the destruction of Israel its central mantra, considering the deep hatred that Islamic fundamentalists have for Jews.

The Islamic Republic has established and financed a network of Islamic zealots who are prepared for jihad against the infidels. This network serves to prevent foreign attacks on Iran while suppressing domestic opposition.

The ruling ayatollahs of Iran know very well that they lack popular support at home. Over time, their existence has relied on the support of outside proxy forces beyond Iran’s borders, from Central Asia to the shores of the Mediterranean Sea. Financed by Iran’s large oil and gas revenues, the Islamic Republic has established well-organized proxy forces in several radical Islamic countries, such as Pakistan, Afghanistan, Yemen, Iraq, Syria, and Lebanon.

Realizing the reluctance of Western powers to take action that endangers their respective interests, the IRGC has used these proxy forces to expand the range of Iran’s influence even further. Through them, the Islamic Republic has repeatedly threatened commercial ships in the Red Sea, the Persian Gulf, and even American military bases in the region.

For the past 45 years, an Iranian renaissance has evolved into the most secular democracy with one of the most Westernized people in the region. The Islamic Republic cannot govern this population unless the country is in a permanent state of war, and those in power have shown by words and deeds that they are masters of creating international conflicts at the cost of the Iranian people and other democratic countries.

Achieving peace in the Middle East, eliminating the threat to Israel’s existence, and curbing the global wave of Islamic fundamentalism and terrorism requires a coalition of the willing. Removing the Islamic Republic, ideally by the Iranian people, would be the best option. Over the past 45 years, Western powers have pursued failed policies of appeasement aimed at changing the behavior of the Islamic Republic. The time has come for Western democracies to stand in solidarity with the people of Iran and adopt policies aimed at ending the existence of the Islamic Republic in occupied Iran.

It is the responsible act of the world to hear the voices of innocent, decent, and peace-loving people in Iran and help them put an end to the reign of ayatollahs.

The New Iran strongly condemns the Islamic Republic’s missile attack on Israel and invites Western democracies and Iran’s regional neighbors to form an active coalition to lend moral and material support to the Iranian people to end the evil existence of the Islamic Republic.

Enough is enough! Either we are with the terrorist regime of Iran or with the peace-loving and secular people of Iran. These are the two fundamental choices before the world!

Loading