خجسته و گرامی باد یکصد و چهل و ششمین زادروز رضاشاه بزرگ

۲۴اسفند ماه، زادروز رضاشاه بزرگ است. پادشاهی که در طول شانزده سال، مملکت آشفته و عقب مانده دوران قاجار را به ایرانی نوین  هدایت کرد. او شبانه روز در راستای برنامه گسترده‌ای که برای خروج ایران از حکومت قبیله ای و خانخانی در سر داشت و برای نوسازی ساخت فرسوده جامعه ایران با بهره گیری از مشاوران و مسئولان با تجربه و کاردانی که در کنارش بودند، کارهای فراوانی کرد که از مهم‌ترین آنها می توان به موارد زیر اشاره ای گذرا کرد :

 • کشف حجاب که با این اقدام زنان را از خانه و اندرونی ها به بیرون کشاند و سرنوشت آنان را چنان تغییر داد که امروز فرزندان همان زنان با حسرت به شرایط مدرن پهلوی ها و دست آوردهای حقوقی آن می نگرند و فریاد رضا شاه روحت شاد سرمیدهند.
 • پایه‌گذاری بانک ملی ایران و بدست گرفتن نبض نظام مالی و بانکی کشور. سلب اجازه چاپ و انتشار اسکناس از بانک شاهی که ٤۰ سال در دست داشت و چاپ اولین اسکناس در بانک ملی درسال ۱۳۱۱.
 • فرستادن دانشجویان ایرانی به دانشگاه های خارج از کشور جهت تحصیل برای تامین متخصصان موردنیاز.
 • امن کردن مناطق مختلف ایران در مدتی کوتاه با نیروهای اداره امنیه کل مملکتی. یکی کردن نیروهای نظامی و تشکیل ارتش ایران و نوسازی آن. امنیت پدیدآمده ناشی از آن، چنان بود که سرسخت ترین مخالفان رضا شاه نیز از آن با شایستگی تقدیر نمودند.
 • کشیدن راه‌آهن سراسری ایران بدون استقراض خارجی.
 • جایگزین کردن تقویم خورشیدی جلالی به جای تقویم هجری قمری به‌ عنوان تقویم رسمی ایران.
 • گسترش صنایع مادر و تلاش برای وارد کردن کارخانه ذوب آهن از آلمان.
 • تأسیس رادیو و خبرگزاری پارس.
 • تأسیس دانشگاه تهران.
 • تأسیس فرهنگستان ایران.
 • کاوش‌های باستانشناسی در تخت جمشید که توسط ارنست امیل هرتزفلد آلمانی در ۱۳۱۰ صورت گرفت و بخشهای بزرگی از معماری تخت جمشید از زیر خاک بیرون آمد.
 • از بین بردن کامل یاغیان منطقه‌ای و قبیله‌ای، نجات خوزستان از چنگ شیخ خزئل و خواباندن شورش جنگلی ها.
 • در ۲۱ اردیبهشت ۱۳۰۷ کاپیتولاسیون را برای همه اتباع خارجی در ایران لغو کرد.

رضا شاه پادشاهی بود عاشق میهن و تاریخ پرافتخار ایرانزمین و اینک این عشق را نسل جوان سرزمینمان بخوبی دریافته و با شعار ” رضا شاه روحت شاد” یادش را گرامی میدارند.

زادروز بزرگ مردی که نامش در تاریخ ایران به نیکی ماندگار شده است خجسته باد.

 

نه به جمهوری اسلامی

۲۲ اسفند ۱٤۰۲

نهاد مردمی

 

 

  

  

 

 

 

Loading