از فیسبوک نهاد دیدن کنید

پشتیبانی کنید

عضویت افراد در نهاد مردمی به سه صورت پشتیبانان حقیقی ، پشتیبانان حقیقی درسایه و یا پشتیبانان مستعار می باشد.
 هم میهنان ساکن در ایران فقط می توانند به عضویت مستعار نهاد مردمی در آیند.

برای خواندن راهنمای ثبت عضویت اینجا کلیک کنید

همیاری

پروژه های اجرائی و سیمای نهاد مردمی به کمک مالی شما نیازمند است


ادامه مطلب...

آوا و سیمای نهاد مردمی

نهاد مردمی بر روی شبکه یوتیوب هر جمعه از ساعت 10 صبح بوقت غرب امریکا بمدت یک ساعت برنامه زنده اجرا می نماید. این برنامه همزمان از شبکه ماهواره ای کانال یک نیز پخش می شود.

 برای آگاهی از ساعات بازپخش برنامه از تلویزیون های پارس و کانال یک در ایران ، اروپا و امریکا و آدرس یوتیوب  اینجا کلیک کنید.دستفروشی، نماد اقتصاد مقاومتی / رضا تقی زاده چاپ نامه الکترونیک

روزآنلاین - taghizadehدر فاصله چند روز پیش از انقضای مهلت مذاکرات اتمی، رهبر جمهوری اسلامی، طی افاضات تازه ای پیرامون اتم  و اقتصاد، که هر دو، در دایره تخصصهای فراخ همه اهل منبر در ایران قرار دارد، اظهار داشتند: "سیاستهای اقتصاد مقاومتی محصول خرد جمعی و مشورت های طولانی بوده است."  رهبری همچنین گفتند "بعد از ابلاغ این سیاستها، بسیاری از صاحبنظران اقتصادی آن را تأیید کرده اند و اکنون اقتصاد مقاومتی وارد ادبیات و فرهنگ رایج اقتصادی کشور شده است."

پرسش نخستین من با بخش اول از اظهار فضل ایشان است در رابطه با <ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی است> آقای رهبری! کدام سیاستها را چه کسی و یا چه مرجع و نهادی، با کدام صلاحیت علمی و یا اداری در چه تاریخی به چه کسی و با چه منظور و هدف ابلاغ کرده است؟

آقای علی خان! دولت شما بنا بر شهادت نمایندگان دستچین شده در مجلس اسلامی، فاقد برنامه اقتصادی روشن حتی برای شش ماه بعد است، چه رسد به دریافت و اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی که مدعی هستید "تدوین و ابلاغ شده اند."

 
رمضان: زمینه ساز نظام فرمانروایی و فرمانبری / فیروز نجومی چاپ نامه الکترونیک

ramezanروایات بسیاری از امامان نقل شده است که گفته اند ماه رمضان، ماهی ست "مبارک" بآن دلیل که قرآن کریم، کتاب مقدس و آسمانی، کتابی که حاوی سخنان الله، خداوند بی همتا ست بواسطه "وحی" بر پیامبر اسلام نازل گردیده است. همچنین روایت است که در ماه رمضان الله، رحمت و رحمان خود را به منصه ی ظهور میرساند و همه ی "حاجت " ها را بر آورده میکند، دروازه دوزخ را بسته و دروازه بهشت را گشوده نگاه میدارد که بندگان با تقوا و پرهیزکاربتوانند در این ماه وارد بهشت شده و از نعمات بی پایان آن بهره بر گیرند.

مهمتر از همه، اما، این واقعیت است که رمضان ماه بیداری وجدانها ست. چرا که تجربه درد و رنج گرسنگی و تشنگی، غنی را آگاه سازد از فقر و گرسنگی. بعضا، بر آنند که اراده الله مبنی بر صدور احکام رمضان، آموزش "عدالت" به بندگان خود بوده است که تاریخ طولانی رمضان نشان میدهد تا کنون پیدانشده است ثروتمندی، مالک، فئودال و یا تاجر و سرمایه داری، بخشی از ثروت خود را با فقیر و گرسنه تقسیم کند و توازن و تعادلی در جامعه ایجاد نماید، نسخه ای برای درمان نابرابری های طبقاتی و بی عدالتی اجتماعی که براساس شواهد تاریخی نه ناپدید گشته است، نه تقلیل بلکه شدت پیدا کرده است. حتما الله منظوری جز پند و اندرز نداشته است وگرنه دارندگان مال و مکنت را هشدار میداد که چنانچه از فرمان الله سرپیچی کنند راه خود را برای ورود به دوزخ هموار میسازند.

 
آزادی مذهب در فرهنگ ایرانی * / شکوه میرزادگی چاپ نامه الکترونیک

mirzadegiاز آنجایی که افراد برداشت های متفاوتی از مفاهیم دارند یعنی در مورد هر مفهوم انتزاعی هر شخصی تعریفی را انتخاب می کند که با دید و نگاه او خوانایی داشته باشد، اجاره می خواهم که قبل از هر چیز انتخاب خودم را از تعریف فرهنگ بیان کنم. این تعریف در بیشتر جوامع امروزی کم و بیش شبیه به هم هستند:
«فرهنگ مجموعه ی در هم پيچيده ای از دانش ها، باورها، مذاهب، هنرها و ادبیات، عادت ها، جشن ها و آیین ها، زبان ها و حتی قوانین شناخته می شود. آمریکایی ها میراث فرهنگی را هم به آن اضافه کرده اند».
طبیعی است که هر جامعه ای می تواند فرهنگ متفاوتی داشته باشد. اما اجزاء همه ی آنها در قالب و چارچوب همین عناوین جای دارند.
فرهنگ، علاوه بر این که وسیله ای مشترک برای تنظيم زندگی افراد یک جامعه می باشد، یک «قانون قوی و پنهانی» است که، بدون پلیس و مامور و زندان، کارایی حیرت انگیزی در شکل دادن به شیوه ی زندگی  مردمان یک جامعه دارد.

 
ربط غيرمستقيم «مديريت نامتمرکز» با «حل مسائل اقوام» / اسماعیل نوری علا چاپ نامه الکترونیک

پيشگفتارnoriala
همانطور که شايد مطلع باشيد، قرار است دو هفتهء ديگر، در چهارم و پنجم ماه ژوئيه (يا جولای و يا يولی)، سومين کنگرهء سالانهء سکولار دموکرات های ايران در شهر فرانکفورت، با شرکت عموم علاقمندانی که خود را سکولار دموکرات می دانند و داوطلبانه، با خرج جيب خود، به اين شهر می آيند، برگزار شود. کميتهء برگزاری اين کنگره، که نهادی غير سياسی و مستقل از کليهء سازمان های فعال اپوزيسيون است، مضمون کلی مباحث مظرح شده در اين کنگره را به يافتن پاسخی برای اين پرسش اختصاص داده که «چرا نيروها و شخصيت های سکولار دمکرات ايران هنوز عليه حکومت اسلامی مسلط بر کشورمان با يکديگر اتجاد نکرده اند؟» کميتهء مزبور اين پرسش را در قالب چهار موضوع و در چهار نشست به بحث گذاشته است[1]. يکی از اين موضوعات به امر «ساختار مديريت نامتمرکز در ايران سکولار دموکرات» می پردازد و سخنران نخست جلسه نيز آقای کورش اعتمادی است که ساليانی است در امر چگونگی اينگونه ساختار مطالعه کرده و قلم زده است و به نظر می رسد که لازم است به مباحث مطرح شونده در اين نشست توجه ويژه ای بشود علی الخصوص که در سال های اخير بحث «حکومت نامتمرکز بعنوان پادزهری در برابر روند بازتوليد استبداد» بصورت نامربوطی به مسئلهء اقوام ايرانی و مشکلات انکار ناپذير گوناگون فرهنگی، افتصادی و اجتماعی آنان پيوند خورده و ممکن است در آن نشست نيز تلقی برخی از شرکت کنندگان آن باشد که قصد سخنرانان و شرکت کنندگان رسيدگی به مسائل مربوط به مشکلات اقوام گوناگون ايرانی است، حال آنکه نيت کميتهء برگزاری کنگره چنين نبوده است، بی آنکه مشکلات اين اقوام (يا تيره ها و يا مليت ها، به هر اسمی که خوانده شوند) مورد نظر نبوده باشد.

 
شکست فاجعه بار ج.ا. !/ شهباز نخعی چاپ نامه الکترونیک

nakhaiشش سال پیش، در تابستان و پاییز سال 1388، در جریان تظاهرات اعتراض به تقلب آشکار یا "مهندسی" انتخابات دورهء دهم ریاست جمهوری، دو شعار بیش از شعارهای دیگر در خیابان های تهران و دیگر شهرهای بزرگ کشور طنین داشت: «اوباما، اوباما، یا با اونا یا با ما» و «سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن».  بررسی درستی یا نادرستی ماهیت این شعارها – اولی درخواست از بیگانه و دومی توهم سر عقل آوردن خودکامه حاکم – موضوع این نوشتار نیست. به هرحال، مخاطب شعار نخست، یعنی باراک حسین اوباما، به آن اعتنایی نکرد و به نگارش نامه های فدایت شوم به سیدعلی خامنه ای ادامه داد که نتیجهء نهایی آن نیز ظاهراً قرار است تا دو هفته دیگر، موعد نهایی دستیابی به توافق هسته ای بین جمهوری اسلامی و کشورهای و کشورهای موسوم به 1+5 مشخص شود. شعار دوم نیز اثری بیش از اولی نداشت زیرا نه تنها سیدعلی خامنه ای – که رأی و نظر خود را بر برآیند نظر هفتاد و چند میلیون ایرانی ارجح می داند – کمترین اعتنایی به این شعار نکرد بلکه از زبان پرقیچی های ذوب شده در ولایت مطلقهء فقیه، مانند مهدی طائب رییس قرارگاه عمار، اعلام کرد که حفظ رژیم سوریه برای حکومت آخوندی حتی بر حفظ استان خوزستان نیز برتری دارد.

 
دین ستیزی و یا قدرت ستیزی! / فیروز نجومی چاپ نامه الکترونیک

بسیاراند کسانی که بر آن باوراند در شرایط موجود  بصلاح نیست که وارد نقد دین بشویم و اسلام را مسئول تیره بختی ها و سیه روزها در داخل و آتش افروزی ها در خارج، بویژه در منطقه بدانیم. حمله بر دین ماجرا جویی ست. مردم، دین باورند و نقد باور آنها خصومت و خشم بر انگیز است و بی احترامی و بی اعتنایی به عقاید و ارزشهای مردم. حال هر قدر که آن عقاید خرافی، وا پسگرا و بازدارنده عقل و خرد باشد، چندان مهم نیست، چنانکه گویی باور ها و عقاید مردم تغییر ناپذیراند.  بهمین دلیل، نظر پردازان و تحلیگران و خبرگزاری ها اغلب شرایط کنونی را به گونه ای تجزیه و تحلیل میکنند گویی که دین در شکل بخشیدن به آن نقشی نداشته است و هنوز هم ندارد، گویی فقها و آیت الله ها میتوانند بگونه ای دیگری جز اسلامی به جهان هستی بنگرند، از دیدگاه انتقام ستانی از آنانی که سر اطاعت در برابر وحدانیت الله فرود نمیآورند. همین بس که به نامهای  لشگر و سپاه و قرار گاهی ولایت،  نیروهای امنیتی و ارشادی نظری افکنی همه نام خود  از نامهای مختلف پیامبر و یا امامان اند و جنگهای دوران رسالت، بر گفته اند. با روجوع بوقایعی که در دروان فرمانروایی پیامبر و یا امام علی و یا آنچه بر امامان دیگر رجوع میکنند که شرایط  کنونی را تعبیر و تفسیر نمایند. افزوده بر این احکامی مجازات اسلامی از حد زنیها و قصاص و سنگسار گرفته تا اعدام روزانه "محارب " خواه جرم سیاسی باشد و یا جنایی، حجاب و جدایی جنسیتها از دینی برخاسته است که مظهر آن ولی فقیه، آیت الله ها و سازمانهایی مثل سازمان آمران به مهروف و ناهیان منکر، و وزارت "ارشاد " است.  

 
جنبش ماهستیم و شهرام همایون / داریوش لعل ریاحی چاپ نامه الکترونیک
شهرام تویی و سنگر ِ ماهستیم
پس ضربه نزن به پیکرِ ماهستیم

این گرچه نهالی است مقاوم ، اما
سخت است جدا ، زِ مادر ماهستیم

آن مجری بی خرد که سرمست ِ خود است
هیچ است به راه و بستر ِ ماهستیم

هر روز نوازند تو را ، خسته نشو
حالا که تویی ، بیانگر ِ ماهستیم


 
مقالات و مطالب گزینشی و یا ارسالی هم میهنان که در این تارنما منتشر می شوند در راستای باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما به مفهوم تائید مضمون و محتوای آنها از سوی نهاد مردمی نیست

آرشیو برنامه های سیمای نهاد مردمی

سرزمینمان ایران

iran11.jpg

انتخابات آزمایشی

مبارزات مردمی

Image7.jpg
آدرس پستی نهاد مردمی

The New Iran, Inc.
4570 ;Van Nuys Blvd #197
Sherman Oaks, Ca. 91403 USA

تلفن های تماس با نهاد مردمی در امریکا
همیاری مالی‌ 636-442-4200
دفتر مرکزی نهاد مردمی 855-639-4726
ثبت نام تلفنی و عضویت با نام مستعار 650-616-3900
Copyright © 2010-2015
All Rights Reserved
ایمیل تماس
info@nahademardomi.com