بحرانی شدن فرونشست زمین در اصفهان

سارا دهقان


موضوع فرونشست زمین که هر چند وقت یک بار به سرخط خبرهای داخل ایران راه پیدا می‌کند، این بار با اظهار نظر نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی که گفت «اگر تا چند سال آینده فکری برای آن نشود، همه ما باید اصفهان را ترک کنیم»، خبرساز شد.

خشکی زاینده رود که از معضلات عمده کنونی در حوزه محیط‌زیست ایران است، آبخوان‌های دشت اصفهان را خالی کرده و بر اساس گزارش‌های منتشرشده، تعداد چاه‌‌های غیرمجاز فعال در این منطقه را به بیش از ۱۰ هزار حلقه رسانده است.

فرونشست زمین رابطه تنگاتنگی با برداشت آب های زیرزمینی دارد. در ایران، ۴۰۰ دشت از ۶۰۸ دشت در «محدوده قرمز» قرار دارند و هرگونه برداشت آبی از آنها ممنوع شده است.

با این حال، گفته می‌شود هزاران حلقه چاه با مجوز و بدون مجوز در دشت اصفهان- برخوار که شهر اصفهان در آن واقع شده و به دلیل افت سطح آب‌های زیرزمینی از سال ۱۳۴۵ جزو مناطق ممنوع حساب می‌شود، حفر شده است.

سال‌ها است کنشگران مدنی و زیست محیطی، چه در داخل و چه در خارج از ایران، نسبت به برداشت بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی و فرونشست زمین هشدار می‌دهند، اما به نظر می‌رسد در این سال‌ها هیچگونه اقدام جدی در این رابطه صورت نگرفته است.

وزارت نیرو کمیته‌ای را تحت عنوان «سازگاری با کم آبی» تشکیل داده است ولی کارشناسان می‌گویند این کمیته کوچک ترین اقدامی در رابطه با برداشت از آبخوان‌ها، کسری آبخوان‌ها و فرونشست زمین انجام نداده است.

در دی‌ماه سال ۱۴۰۲، رئیس سازمان نقشه‌برداری متوسط نرخ فرونشست ایران را پنج برابر میانگین جهانی عنوان کرد و گفت که متوسط فرونشست در ایران به ۱۵ سانتی‌متر رسیده است.

برگرفته از صدای امریکا

Loading