تجزیه طلبی؛ ایده ایی که مدام خودرا نقض میکند

سینیشا مالشویچ محقق یوگسلاو در کتاب خود “جامعه شناسی قومیت” به مقوله هویت و قومیت انسان از زمان یونان باستان تا امروز میپردازد و مشکل قومیتها را ساخته روسها و سیستم تبعیض آمیز آنها میداند. او هرگونه تفکیک و طبقه بندی در قالب قومیت را محکوم میکند. او قومیت را عامل جنگ و ضدیت نمیداند. ضدیت را بوجود آورنده مفهوم قومیت میداند. مالشویچ درست میگوید. ایده های قومگرایانه بیش از آنکه بر پایه منطق استوار باشد بر ضدیت و دشمنی استوار است. تاریخ ایران دو قبیله آق قویونلو (صاحب گوسفند سفید) و قره قویونلو (صاحب گوسفند سیاه) را بخود دیده است. این دو قبیله زبان مادری یکسان، زادگاه یکسان، اجداد یکسان، فرهنگ و تاریخ یکسان داشته اند. تنها فرقشان همان رنگ گوسفندانشان بود و نهایتا یکی توسط دیگری منقرض میشود!

شما #مهاباد را ببینید چطور یک قبیله از همان منطقه توسط ج ا مسلح میشود و در سلاخی همشهریانشان با سرکوبگران همراه میشوند. هزاران مورد وجود دارد که میتوان بعنوان مثال مطرح کرد که ضدیت بر قومیت مقدم است. ج ا معمولا برای مهار کردها از ترکها استفاده میکند، برای مهار بلوچها از سیستانیها استفاده میکند. در اعتراضات ۹۶ مردم شجاع #کازرون نیروهای سرکوب را تارومار کردند . بعدها شهر همسایه آمدند و پشت رژیم را گرفتند. این ضدیت و نفرت در ایرانیها متاسفانه زیاد است. ساختار قومیتی ایران در تماس با ایده های کمونیستی و مذهبی چنین ایجاب کرده است. من مطمئنم وقتی نوجوانان ایران در خیابانها همدیگر رو در آغوش میکشند و شکلات بهم میدهند پشت ج ا میلرزد!

ایده های قومیتی مثل سایر اضداد اجتماعی متعلق به دوران گذشته است نه آینده. قومیت مفهومی کاملا ساختگی است نه ازلی و ابدی. نهالیست که با نفرت و بیسوادی آبیاری میشود! از این جهت از لغت بیسوادی استفاده میکنم چون واقعا بر پایه بیسوادی است. هیچ قوم و کدخدای هیچ دهاتی نمیتواند راه بیفتد و به سازمان ملل متحد مراجعه کند و بگوید جمعتر بشینید ما ملت جدیدیم اینم پرچممان! این خلاف حقوق بین‌الملل و توافق قوای متفقین پس از پیروزی جنگ جهانی و تاسیس سازمان ملتهای متحد است. اساسا سازمان ملل یکی از کارکردهایش به رسمیت شناختن ملتهای رسمی و مرزهای رسمی سیاره زمین است! از منظر دیگر مرزهای فعلی بر اساس #ژئوپولتیک و هزاران سال و هزاران جنگ بر سر نقاط استراتژیک شکل گرفته اند. شما بعنوان یک مثال ملت جعلی و کشور علی #کوردستان را در نظر بگیرید! این کشور توهمی به هیچ آبراه آزادی راه ندارد. یعنی برای عبور یک وانت خربزه باید دست به دامن ایران عراق ترکیه و سوریه شود یعنی همانجایی که بعنوان متخاصم میخواهند بجنگند و از آنها جدا شوند!

شما عدم ثبات و ناپایداری کشور و ملتهای یک شبه ساخته شده مثل عراق و سوریه و لبنان و پاکستان و.. را ببینید. منظورم تمام کشورهای این منطقه است که همگی بغیر از ایران از تجزیه عثمانی و هند بوجود آمده اند. ملت سازی، کشور سازی هرچقدر هم علمی لزوما به معنای موفقیت نیست. من به جنگ و کشتار وحشتناک بین بارزانی ها و طالبانی ها استناد میکنم. یا همین برادر کشی در #مهاباد. حکومت متکثر مرکزی که به اشتباه #مرکزگرایی مینامند نعمتی بزرگ برای کنترل جوامعی است که اگر به حال خود رها شوند شاید توسط خودشان
منقرض شوند.

در فردای فرض (محال) تاسیس کشور کوردستان اگر همین قبیله خائن و مزدوری که امروز نیروهای سرکوب خامنه‌ای را درآغوش کشیدند بخواهند کشور مستقل خودرا از کوردستان داشته باشند چه استدلالی برای آنان هست؟؟ هر استدلالی هر توضیحی مدام ایده های تجزیه طلبان را نقض میکند. تجزیه طلبی یک تناقض است! یک اقلیت خائن (مثل همین الان) میتواند اکثریتی که هویت خودرا در چارچوب ملیتی بزرگ تعریف میکند را به جنگ و نابودی بکشد. یک ملیت و یک کشور بزرگ بمراتب در مقابل تهاجم خارجی قویتر است ثروتمندتر است. اینجا مفهوم ملیت و مفهوم #وطن و مفهوم #شاه در ایران برای بیش از ۲۵۰۰سال معنی میابد. اقوام مختلف ایرانی برای هزاران سال در کنار هم با دشمنان خارجی جنگیده اند. خون اجداد تمام اقوام ایرانی که در صفوف واحد برای وطن جنگیده اند بر این خاک ریخته است. اگر جنگی هم بین خودیها شکل گرفته بخاطر فقدان حاکمیت و یک #شاه مقتدر بوده است.

شاه در ایران نخ تسبیح است که اقوام و سلایق، در یک کلام اضداد را کنار هم یکپارچه نگه میدارد. ظلم فساد و تبعیض اعمال شده بر اقوام معلول وجود حکومت دینی کمونیستی آخوندی است نه معلول ملیت و یکپارچگی وطن و شاه! چون به گواه تاریخ و به استناد همین وقایع امروز خائنین تجزیه طلب از ج ا خائنتر، فاسدتر و آدمکشترند! به چه درجه ایی از رذالت باید رسید که خون برادر هم زبان و همشهری خودرا ریخت؟ همین مشکل و همین آدمهای رذل در تمام شهرهای ایران هستند. در هر قوم و زبانی هستند. یک فارس، یک کرد، یک ترک و… میتواند خائن یا جنایتکار باشد یا اینکه آدم خوبی باشد. بحث قومیت دوباره اینجا نقض میشود چون اینجا نقاط اشتراک و همذات پنداری خیلی بیشتری بین انسانها مثل آزادی، دمکراسی، عدالت و… هست که با فاصله زیاد فراتر از قومیتند چون بنا به شهادت تاریخ، قوم گرایی لزوما ربطی به رفع تبعیض و فساد و دیکتاتوری ندارد.

سخن پایان اینکه من عمیقا معتقدم اکثریت اقوام ایران و بویژه نسل جوان به این نقطه رسیده اند که درک درستی از وطن، ملیت و مزایای آن داشته باشند. بهترین دوستان من همینجا پادشاهی خواهان ترک، کرد، بلوچ و… هستند. پیشتر از اهمیت زنده نگهداشتن تجزیه طلبی توسط ایرانستیزان حتی پس از سرنگونی یا پوست اندازی ج ا مفصل صحبت کرده ام. یکی از مهمترین کانالهایی که ج ا سالها بعد از سرنگونی مجدد از آن ریشه خواهد دوانید و خودرا مجدد بازتولید میکند همین تجزیه طلبی است. هشدار میدهیم اما در دل اطمینان داریم که این لشکر اندک ایرانستیزان درنهایت در سیل میهنپرستان حل و محو میشوند!

#آیلار_حقی #خدانور_لجه‌ای #MahsaAmini
#خدای_رنگین_کمان
• • •

برگرفته از توئیتر نویسنده

 
دیدگاه مطرح شده در این نوشته، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع نهاد مردمی را منعکس نمی‌کند

Loading


دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این نوشته،  لزوما سیاست یا موضع نهاد مردمی را منعکس نمی‌کند.

Loading