چگونگی ثبت نام در سایت نهاد مردمی

پشتیبانان نهاد مردمی مطابق آئین نامه مصوب نهاد از سه گروه تشکیل می شود:

1- پشتیبانان با شخصیت حقیقی

2- پشتیبانان با شخصیت حقیقی در سایه

3- پشتیبانان مستعار

هموندان با شخصیت حقیقی افرادی هستندکه در یکی از کشورهای خارجی ساکن بوده و در فرم ثبت نام که در زیر نشان داده شده است، نام و مشخصات حقیقی خود را می نویسند و هنگام ثبت نام در سایت آخرین عکس خود را نیز در فرم ثبت نام آپلود می کنند.  پشتیبانان با شخصت حقیقی حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در نهاد مردمی را دارند. 

متقاضیان ثبت نام با شخصیت حقیقی درسایه همانند شخصیت های حقیقی عمل می کنند ولی در فرم ثبت نام بجای نام حقیقی یک نام مستعار انتخاب می کنند. پشتیبانان با شخصیت حقیقی در سایه فقط حق انتخاب کردن (رای دادن) را دارند.

فقط هم میهنان ساکن ایران می توانند با نام مستعار ثبت نام کنند.

مراحل ثبت نام:

برای عضویت در نهاد مردمی در سایت سازمانی نهاد مردمی www.nahademrdomi.com روی دگمه عضو شوید کلیک کنید.

  صفحه جدیدی باز می شود که فهرستی از توانائی ها و تخصص ها را نشان میدهد. شما 1 یا 2 توانائی را که دارید علامت میزنید و چنانچه مهارت و توانائی شما در این فهرست نبود در پائین این صفحه و در بخش غیره نام مهارت خود را می نویسید.

 سپس روی دگمه صفحه بعد کلیک می کنید

 

در صفحه ای که باز می شود نوع عضویت خود را انتخاب و روی دگمه بعدی کلیک نمائید. 

 

فرم ثبت نام باز می شود که شما همه پرسش ها را تکمیل می کنید. 

 رمز ورود در این فرم رمز ورود به ایمیل شما نیست بلکه برای ورود به سایت می باشد. در انتخاب این رمز دقت فرمائید که یادآوری آن برای شما آسان و برای دیگران مشکل باشد.

پس از تکمیل فرم ثبت نام به دو مربع پائین صفحه کلیک کرده و سپس مربع من روبات نیستم را هم کلیک می کنید و در آخر روی دگمه ثبت نام کلیک می کنید و  در صفحه ای که باز می شود سیستم از ثبت نام شما سپاسگزاری می نماید.

سیستم به ایمیلی که در فرم ثبت نام نوشته اید ایمیلی می فرستد که در این ایمیل روی لینک تائید ثبت نام کلیک می کنید. توجه داشته باشید که ممکن است این ایمیل به بخش اسپام پست الکترونیکی شما برود. چنانچه آنرا در صندوق پستی خود پیدا نمی کنید به بخش اسپام هم نگاهی بیاندازید.

متقاضیان شخصیت حقیقی و حقیقی در سایه در ایمیلی که دریافت می کنند می باید روی لینکی که مشخص شده کلیک  کنند تا با تکمیل فرم کوتاه دیگری ثبت نام خود را به پایان برسانند.

از سوی بخش هموندی نهاد مردمی ایمیلی فرستاده می شود تا برای روز و ساعت یک گفتگو در شبکه مجازی، نظیر اسکایپ یا زوم با شما هماهنگی شود.  

عکس متقاضیان عضویت با شخصیت حقیقی پس از این گفتگو  و تائید بخش امنیت نهاد مردمی، در سایت منتشر خواهد شد. عکس متقاضیان شخصیت حقیقی در سایه را سیستم انتخاب می نماید.

توجه داشته باشید که هرگونه تماس تشکیلاتی با نهاد مردمی می باید با همان ایمیلی صورت گیرد که در فرم ثبت نام نوشته اید.

به نهاد مردمی خوش آمدید.

Loading