پیام دلارامی بمناسبت درگذشت خلبان خسرو بیت اللهی

با اندوهی بسیار از درگذشت خلبان مبارز، خسرو بیت اللهی دبیرکل پیشین حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) آگاهی یافتیم.

زنده یاد خسرو بیت اللهی همواره  برای همبستگی سازمانهای سیاسی باورمند به سرنگونی جمهوری جنایتبار اسلامی و استقرار نظامی دمکرات در ایران تلاش می کرد.

نهاد مردمی درگذشت این مبارزخستگی ناپذیر که سالها برای رهایی میهن از دست فرقه تبهکار حاکم در ایران قدم برداشت، به بازماندگان و بستگان، حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) و هم میهنان آزادیخواه ایران دلآرامی  گفته  و اطمینان میدهیم که راهش را ادامه خواهیم داد.

 

روانش شاد و یادش گرامی باد.

۱۷ ژوئن ۲۰۲۴

نهاد مردمی

Loading