پیام نهاد مردمی به مراسم همبستگی در روز ملی شیروخورشید

با درود به حضار و هم میهنان گرامی

امروزه پرچم ها به عنوان ابزاری متحد کننده برای گرد هم آوردن مردم یک کشور، دیده می شوند. پارچه و نشانی که، قدرت باورنکردنی برای متحد شدن در حرکت های ملی را دارد. افراشتن گسترده پرچم در یک حرکت سیاسی، فرهنگی، ورزشی، رزمی و یا جشن ها، نشانه ای است از همبستگی ملتی که درآن حرکت، شرکت دارند. پرچم هویت مشترک و نماد یکپارچگی ملتی است که فاصله های جغرافیایی در آن تاثیری ندارد و نشان پرچم های کنونی بسیاری از کشورهای پادشاهی و یا جمهوری، علیرغم تغییر دولت و یا پادشاه، قدمتی چند صد ساله دارند.

تاریخ سیاسی آزادی ایران به نیکی از آغاز فصل نوینی از مبارزات نیروهای سیاسی مخالفان جمهوری اسلامی در ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ خورشیدی یاد خواهد کرد:
نخست از جبهه ۷ آبان که ۲۶ خرداد، زادروز جانفشان راه آزادی ایران، مجید رضا رهنورد را که جانیان خامنه ای دست خالکوبی شیروخورشید وی را قبل از اعدام شکسته بودند، در تقویم سیاسی ایرانزمین بعنوان ” همبستگی در روز ملی شیروخورشید” نامگذاری کرد و خواستار ایجاد جبهه ای هماهنگ در سپهر اپوزیسیون شد.
و دوم از همه سازمان ها و نیروهای سیاسی که همبستگی خود را حول محور نماد شیروخورشید، برای ایجاد یک جبهه هماهنگ و مبارزه ای مشترک با رژیم ضد بشری جمهوری اسلامی اعلام نمودند.

بیش از چهار دهه سازمانهای سیاسی با اتکا به ایدئولوژی های سیاسی خود، دیوارهای تنومندی دور سازمان های خود کشیده بودند و هرگونه ائتلاف ، همبستگی و توافق، یا میسر نمی شد و یا بزودی انشعاب می یافت. انقلاب شکوهمند زن زندگی آزادی که عرصه جهانی پیدا کرد و بسیاری ازهم میهنان درون و برون کشور در آن شرکت کردند، در عین مبارزه دلیرانه در خیابان، پیام بزرگی نیز برای اپوزیسیون گم کرده راه خارج کشور داشت و آن این بود که با تحمیل تفکر، نمیشود راه آزادی را هموار کرد، چرا که اختلافات مانع اتحاد میشوند. آنچه مهم است، ایران است و به همین دلیل ایده‌های نو و پروژه‌ های مبارزاتی دشمن شکن است که میتواند تمام طیفها را کنار هم برای پیروزی متحد کند; کاری که جوانان ما در خیابانها، بدون اعلام سمت و سوی فکری و سیاسی شان، در خیزش زن زندگی آزادی به انجام رساندند; و حق با آنان بود.

بخش اعظم اپوزوسیون طی دو سال گذشته، برای همبستگی و ائتلاف، تلاش های بسیاری انجام داده اند که به دلیل باورهای فکری ثابت، اتحاد بین آنها پیوندعملی، پیدا نکرده است. اینک که تعدادی از نیروهای سیاسی، همبستگی خود را حول نماد شیرو خورشید اعلام نموده اند، چنانچه مبارزات این جبهه در عرصه های گوناگون مبارزه، بدور از تداخل و یا تضاد ایدئولوگ ها، حول سیستم پروژه های مبارزاتی، با استفاده از توانایی ها و تجربیات فردی اعضای جبهه، تنظیم و اجرا شود، تداوم فعالیت ها و موفقیت جبهه را، تضمین خواهد کرد.

نهاد مردمی پشتیبانی، همکاری و همبستگی با این جبهه هماهنگ را اعلام داشته و تردید ندارم که با پرچم داری شاهزاده رضا پهلوی و با ائتلاف هرچه بیشتر نیروهای سیاسی آزادیخواه با این جبهه و مبارزات پروژه محور، در کمترین زمان و هزینه ممکن، آرزوی دیرینه فرزندان فداکار و جانفشان ایران، برای رهایی ایران و ایرانی از چنگال دژخیمان جمهوری اسلامی تحقق مییابد و پرچم سه رنگ شیرو خورشید نشان ، بار دیگر در سرزمین گرامی تر از جانمان بر افراشته خواهد شد.

Loading