رژیم اسلامی با بمب گذاری در مراسم قاسم سلیمانی در کرمان بدنبال چیست؟

پس از تسلیت به خانواده هایی که عژیزانشان را امروز در بمب گذاری کرمان از دست داده انده آنها را به نقشه های اهریمنی رژیم ولایت فقیه معطوف می دارم:

رژیم در صحنه داخلی و خارجی گرفتار شده است و می خواهد با بمب‌گذاری در مراسم بزرگداشت قاسم سلیمانی در کرمان همه افکار عمومی در داخل و خارج کشور را بسوی بمب گذاری امروز در شهر کرمان منحرف سازد!

رژیم با بمب گذاری سبعانه در بزرگداشت سلیمانی که انسان های بی گناه کشته شدند که برای نظام هیچ اهمیتی ندارد، با یک تیر به دو هدف معین شلیک کرده هست. ابتدا باید همه افکار عمومی معترض به گرانی، مشکلات عدیده در جامعه و انتقادها به مسائل سیاسی خاموش گردند تا تنور انتخابات مجلس فرمایشی پیش رو نظام داغ گردد و سپس ابهت کشته شدن قاسم سلیمانی دوباره چند برابر بزرگتر جلوه داده شود و در تبلیغات و هیاهوی انتقام گیری از کشته شدن قاسم سلیمانی باردیگر در منطقه خاورمیانه بر سر زبان‌ها قوت گیرد تا در سایه آن رژیم بتواند برای خویش مشروعیت کسب نماید تا در منطقه همچنان به آتش افروزی ادامه دهد.

در همین روزها که رژیم اسلامی در کنار نیروهای حوثی در دریای سرخ توسط آمریکا و انگلیس به چالش کشیده می شود، رژیم بطور شیطانی می اندیشد که برای ارتقای شور و هیجان امت همیشه در صحنه با نشان دادن کشته های فراوان بمب گذاری در کرمان، مردم سراسر کشور را به حمایت از رژیم فرتوت تشویق نماید.

رژیم در سطح داخلی و خارجی در بکارگیری چنین اعمال ضد انسانی کاملا شناخته شده است و در طول ۴۵ سال از عمر ننگین خود همواره با رویکرد براه انداختن برنامه ها و نقشه های از پیش تهیه شده توسط اتاق فکر وزارت اطلاعات به اهداف معین خود دست یافته که پس از چندی همه توطئه‌هایش نقش بر آب شده است.

برای مثال بمب گذاری مشهد که بعدها توسط مصطفی تاج زاده افشا گردید. رژیم اینک شدیدا در تنگنا قرار گرفته است و می اندیشد با این بمب گذاری می تواند چند صباحی از گرفتاری های مختلف رهائی یابد اما زهی خیال باطل که نیروهای سیاسی و مردم آگاه دیگر دست رژیم ولایت فقیه را بدرستی خوانده اند و به اندازه کافی تجربه دارند.

Loading


دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این نوشته،  لزوما سیاست یا موضع نهاد مردمی را منعکس نمی‌کند.

Loading