تو را خواهم آزاد و فخر زمین

سروده سعید عبداللهی (س. ع. نسیم)

ز سر می‌رود خوابِ نوشین من
تو و ماه و پروین به بالین من

به پایت گذارم سراپای عشق
ز اندیشه‌ی پاك و پویای عشق

شكیلای نام تو آذین شعر
سرود ستاره، نشید سپهر

نگارا تو ای سرو زیبای من!
غم و سور و مهرت دل‌آرای من

جمال تو و طاق مینای تو
بر و بومِ مه‌سا و زیبای تو

چو گلبرگ جان سو به سو می‌كشم
به دور جهان كو به كو می‌كشم

همه عمر گل وقف باغ تو باد
هزاران ستاره چراغ تو باد

به آهنگ و شعر و ترانه‌ی رود
همه تار و پودم تو را می‌سرود

تو انگشتری زمین را نگین
تو را خواهم آزاد و فخر زمین…

Loading