نوروز

سروده علی محمد برنوشیان

 وقتی نسیم
 نجواکنان
 عطر بنفشه را 
به خیابان می‌بَرَد
و شکوفه‌ها
نوید زایشی دوباره را
جشن می‌گیرند
نوروز است

می‌خواهم نوروزِ امسال
آغاز سالی باشد
که از تفنگ‌ها گل می‌روید
و چشمان نابینا نور شلیک می‌کنند

سالی که
زندگی از زندان رها می‌شود
و انسان ستاره‌ای‌ست
که بی‌دریغ می‌تابد

۱۴ مارس ۲۰۲۴

Loading


دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این نوشته،  لزوما سیاست یا موضع نهاد مردمی را منعکس نمی‌کند.

Loading