salam
سروده رضا بی شتاب
سلام فرمانده؛ ای رهبرِ درمانده
سلام فرمانده؛ ای سِندۀ شب مانده...
ای سیّدِ سالوسان؛ سردستۀ سیّاسان
منحوسیِ پابوسان؛ مَحسوسیِ جاسوسان
پوسیدۀ ریسنده؛ ناگه شده خواننده
این زِر زِرِ ریزنده؛ این کُودنِ لیسنده
این خالقِ روبنده؛ آن خندۀ «چرخنده»
از گندِ تو آگنده؛ پستیِ تو پاینده
سلام فرمانده؛ ای سِندۀ پَسمانده
سلام فرمانده؛ از قافله جا مانده...
ای جاهل وُ ای جلاد؛ از جُور وُ جنون فریاد
سردارِ ستم زاد؛ شرمی زِ تو وُ ارشاد!


ای پَشّۀ پَر کنده؛ ای لاشخورِ ژنده
ای امامِ خرخنده؛ ای شیخکِ شرمنده
ای ظلمتِ زاینده؛ پوچی وُ چه تابنده!
خونخواری وُ بخشنده؛ گندابی وُ گوینده
سلام فرمانده؛ ای رهبرِ وامانده
سلام فرمانده؛ بی کله وُ یک دنده...
ای مفتیِ دکاندار؛ ای اعظمِ بی مقدار
ای سارقِ آزادی؛ از خشمِ زمان هشدار!
در جرگۀ جوینده؛ دریوزه وُ دَرّنده
کو دیده وُ بیننده؛ چرکی زِ تو پیچنده
نکبت زِ تو خیزنده؛ ظلمت زِ تو زیبنده
میمون به تو ماننده؛ آیینِ تو میرنده
سلام فرمانده؛ در گوشِ تو خوابانده
سلام فرمانده؛ یک سیلیِ کُوبنده...
آنسان که ندانی بر؛ نی سر زِ بَر وُ نی در
چرخی به خودت اندر؛ عرعر بزنی چون خر
باشندۀ ارزنده؛ پیچد به تو آینده
چون شعله گُدازنده؛ دورانِ تو بَرکنده
از ریشه ات افکنده؛ پَر کنده وُ بازنده
اندیشۀ پاینده؛ سازنده وُ بالنده...

 نوشته های هم میهنان که در این تارنما منتشر می شوند، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع نهاد مردمی را منعکس نمی‌کنند

 

 

 طناب دار - توماج

 

ايران مينو سرشت - شيفته 

عضویت در نهاد مردمی

عضویت هم میهنان و افراد در نهاد مردمی به دو صورت پشتیبانان حقیقی برای ساکنین خارج کشور و یا پشتیبانان مستعار برای هم میهنان ساکن در ایران  می باشد.
از شما هم میهن گرامی دعوت می شود برای همکاری با هموندان  نهاد مردمی که برای استقرار نظامی دموکراتیک در ایران تلاش می نمایند به نهاد مردمی بپیوندید و ما را در اجرای پروژه های سرنگونی فرقه تبهکار اسلامی حاکم در ایران یاری فرمائید.

برای خواندن راهنمای ثبت عضویت اینجا کلیک کنید

تولیدات نهاد مردمی

در دفتر روابط عمومی نهاد مردمی، در بخش تولیدات با همکاری گروه محتوا و گروه نویسندگان کلیپ هائی برپایه اخبار روز و رویدادهای مربوط به ایران تهیه می شود که در شبکه های مجازی نهاد مردمی شامل فیسبوک، یوتیوب، تلگرام و اینستاگرام منتشر می شوند.
برای بازدید و یا اشتراک در شبکه های مجازی نهاد مردمی روی لوگوهای زیر کلیک نمائید