کیقباد اسماعیل پور
نایاک سازمانی که در پی توصیه شورای روابط راهبردی خارجی (تحت مدیریت کمال خرازی ( فارغ التحصیل رشته علوم تربیتی) و احتمالا کارشناسان و سازمان های اطلاعات خارجی که بسیاری تحولات را در سیاست خارجی جمهوری اسلامی در عرض این ۴۰ سال شکل دادند؛ در اواخر سال ۶۰ پایه ریزی شد. این سازمان در زمان نمایندگی کمال خرازی وبرادرش صادق (دو برادری که به مدت ۱۰ سال ( حوالی ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۸) نمایندگی و معاونت نمایندگی هیات نمایندگی جمهوری اسلامی را در سازمان ملل بعهده داشتند)؛ بطورغیر رسمی مشغول فعالیت بود تا اینکه در سال ۲۰۰۲ با نام شورای ملی ایرانیان امریکایی
( (National Iranian American Council – NIAC بعنوان یک سازمان ایرانی آمریکایی که گویا در پی حمایت از منافع مردم ایران در آمریکاست در آمریکا ثبت گردید.


نایاک که این روزها پس از بیش از ۴۰ سال فعالیت؛ شامل ۲۲ سال فعالیت با نام نایاک و بقیه آن بعنوان پستوی وزارت خارجه ج .ا در آمریکا فعالیت می کرده است؛ امروزه از سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی بدست مردم ایران سخن می گوید!
چه شده است ؟ اگر به سیر حوادث در طول سالیان بپردازیم؛ می بینیم که در یک روند طولانی پس از شناخته شدن اهداف نایاک در نزد ایرانیان داخل و خارج کشور؛ به مرور برخی ها سعی کردند که از این سازمان لابی جمهوری اسلامی فاصله بگیرند و نام خود را از صفحه وب سایت نایاک حذف کنند. تا جایی که امرز دیگر هیچ نامی ازافرادی مثل ماز جبرانی؛ هومن مجد؛ رضا مرعشی؛ سحر نوروز زاده؛ انوشه انصاری؛ هادی قائمی؛ بیژن خواجه پور؛ پری نمازی؛‌ سیامک نمازی و غیره که از اعضا یا مدیران و یا از حامیان مالی این سازمان بودند در این وب سایت دیده نمی شود.
این سازمان که در واقع به اندازه عمر جمهوری اسلامی؛ طراح سیاست خارجی ایدیولوژیک جمهوری اسلامی در امریکا (و بعدا به شکلی در اروپا شد)؛ ولی امروز به جایی رسیده است که مدیران آن اعلام می دارد که از خواست تغییر رژیم جمهوری اسلامی حمایت می کند !!!!!
چه اتفاقی افتاده است که مدیریت این سازمان؛ اقای جمال عبدی پیام اتحاد می دهد واز وجود تفرقه (در واقع افشاگری علیه اهداف نایاک و حامیان مالی ان و افشای سیاست ها و عملکرد ضد ایرانی آنان)؛ در جامعه ایرانیان سخن می گوید و آنرا برای جامعه ایرانیان مضر می داند.
او می گوید که ایرانیان در ایران از این حق ازادی بیان برخوردار نیستند ولی نمی گوید چرا نایاک یان تا بحال تمام تلاش شان کمک به ادامه حیات این رژیم بوده و چرا انان تا کنون در سمت ادمکشان و سرکوبگران بوده اند؛ و نمی گویند که چه شده است که امروز نایاک تصمیم گرفته تا موضع اش را عوض کند ؟
ایشان وقاحت را به کمال رسانده و نیاک را طرفدار انقلاب زن زندگی ازادی می داند؛ او نایاک را طرفدار انقلابی می داند که تمامیت رژیم ایران را هدف قرار گرفته و دیری نخواهد پایید که ان را سرنگون خواهد کرد. او می گوید: همه ما که حامی «زن، زندگی و آزادی» هستیم، باید با یک صدا صحبت کنیم، نه اینکه صدا و انرژی خود را علیه یکدیگر صرف کنیم تا بتوانیم به بهترین نحو به مردم ایران کمک کنیم.
https://www.niacouncil.org/human_rights_tracker/unity-message/ 

ایشان در مصاحبه اش با بی بی سی می گوید که از خواست تغییر رژیم ایران حمایت می کند و دهها شرط برای ان می گذارد تا کسی شک نکند که اینان درست است که مواضع شان به یکباره عوض شده ولی هنوز به قول خودشان طرفدار صلح جهانی و طرفدارعدم دخالت کشورهای دیگر در امور داخلی ایران می باشند. ولی هنوز هم حاضر نیست بگوید که مگر کدام وطن پرست ایرانی در طول سالیان بوده که طرفدار دخالت کشورهای خارجی در ایران بوده باشد. و دیگر اینکه مگر در خاورمیانه؛ حداقل در ظرف ۴۳ سال گذشته رژیم دیگری بوده که به تمامی سرزمین های ملل دیگر ازعراق و افغانستان و لبنان و سوریه و یمن و غیره دست اندازی کرده باشد .
آیا نکته اینست که اگر جمهوری اسلامی سرنگون شود؛ نایاک از کجا ارتزاق خواهد کرد؟ یا اگر جمهوری اسلامی سرنگون شود و اسناد پشت پرده عملیات این سازمان از پرده برون افتد؛ چه عواقبی برای مدیران آن در طی سالها خواهد داشت ؟

براستی چه اتفاقی افتاده است ؟
چرا سازمانی که در واقع سیاست خارجی ایدئولوژیک ۴۳ ساله جمهوری اسلامی را در آمریکا تلطیف می کرد و چهره انسانی به آن می بخشید؛ امروز از ان دست می کشد و راه خود را می خواهد جدا کند ؟
برای پاسخ به این سوال شاید سوالاتی دیگر بپرسیم. وقتی حکومتی مثل حکومت جمهوری اسلامی در حال سرنگونی است؛ چه کسانی قبل از همه متوجه می شوند ؟ وقتی حکومتی دیگر توان سرکوب و مقابله با مردم را ندارد؛ اولین بار چه کسانی متوجه می شوند؟ وقتی حکومتی منابع پولی؛ نیروی انسانی؛ استخدام مزدور و حامی خارجی ندارد؛ چه کسانی اول بار آنرا می بینند ؟ چینی ها؛ روس ها؛ ماموران اطلاعاتی ج. ا ؛ یا مشاوران امنیتی داخلی و خارجی آنها ؟ بی شک؛ مشاوران امنیتی آنها ؟ یعنی چه کسی یا کسانی ؟ یعنی امثال حجاریان ها درداخل کشوردر سالهای اصلاحات و نایاک ها در سالهای انقراض ج.ا در خارج کشور.
خوب اگر یکی از مراکز سیاست گذاری و مشاوره خارجی تشخیص دهد که تمامی امکانات سرکوب؛ تجاوز؛ ادامه سیاست های در داخل و خارج به بن بست خورده و دیگر امکان ادامه حیات ندارد؛ توصیه او به حکومت مطبوعش چیست ؟ اگر ان حکومت به توصیه گوش نکرد؛ و سرنوشتی سیاه در برابر آن حکومت و سران آن باشد؛ آن مشاور چه خواهد کرد؟ اگر داخل کشور باشد شاید ریزش می کند؛ یا انرا بطور خونین تصفیه می کنند و اگرخارج کشور باشد؛ ساده ترین راه کنار کشیدن برای حفظ خود است.
یا به بیان دیگر؛ اگر شما یک سازمان لابی گر جمهوری اسلامی به آخر خط رسیده باشید و در خارج کشورلانه داشته اید؛ شاید تامین کنندگان مالی خارجی شما؛ صلاح بدانند تا این سازمان را برای آینده حفظ کنند. کدام آینده ؟ آینده ای که شاید بتوانید در فردای ایران دوباره نقش واسطه و دلال نفتی بودن را به عهده آن بگذارند و مانند انگل به سیاست خارجی کشور ایران بچسبند. البته این دیگر به هشیاری هدایت کنندگان سیاست خارجی پس از انقلاب بر می گردد تا بتوانند ریشه تمامی زنجیره های اقتصادی مثل نایاک در امریکا و هیات موتلفه در چین را برای همیشه از اقتصاد این کشور قطع کنند.
برای اینکه با شبکه انگل واری که لابی نایک در امریکا و در اروپا اطراف خودایجاد کرده است آشنا شوید؛ می توانید به مقاله جناب مجید محمدی “ یا هنوز در کنار نایاک میانه رو و دانه برفی ایستاده اید؟”
http://disq.us/t/4df85no 
همه احتمالات بالا؛ با شاید همراه است. و شما نیز می توانید احتمالات دیگر را مطرح کنید. ولی دو نکته اساسی وجود دارد:
۱-انقلاب ژن ژیان آزادی و تاثیرات گسترده داخلی و بین المللی آن چنان تاثیری در صحنه سیاسی ایجاد کرده است که حتی نایاک توان مقابله با نتایج انرا ندارد و مدیران آن (رضا اصلان) با ناامیدی از عدم توجه ج.ا به توصیه های نایاک در این روزها استعفا می دهد و نایاک نیز مجبور شده است برای اولین بار در تاریخ حیات خود از پایان عمر جمهوری اسلامی سخن بگوید.
۲- با توجه به نتایج انقلاب نوین مردم ایران تاکنون؛ این سازمان - با تمامی منابع و شبکه های مافیایی خود که در طول بیش از ۴۰ سال بدست اورده است - اینک در پی تطهیرو سپس سازماندهی برای یافتن آینده ای در فضای پس از سرنگونی ج.ا است تا بتواند نقش خود را ؛ بر علیه منافع ملی مردم ایران؛ به شکل دیگر ادامه دهد.

برگرفته از ایران گلوبال

 نوشته های هم میهنان که در این تارنما منتشر می شوند، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع نهاد مردمی را منعکس نمی‌کنند

 

 

 طناب دار - توماج

 

ايران مينو سرشت - شيفته 

عضویت در نهاد مردمی

عضویت هم میهنان و افراد در نهاد مردمی به دو صورت پشتیبانان حقیقی برای ساکنین خارج کشور و یا پشتیبانان مستعار برای هم میهنان ساکن در ایران  می باشد.
از شما هم میهن گرامی دعوت می شود برای همکاری با هموندان  نهاد مردمی که برای استقرار نظامی دموکراتیک در ایران تلاش می نمایند به نهاد مردمی بپیوندید و ما را در اجرای پروژه های سرنگونی فرقه تبهکار اسلامی حاکم در ایران یاری فرمائید.

برای خواندن راهنمای ثبت عضویت اینجا کلیک کنید

تولیدات نهاد مردمی

در دفتر روابط عمومی نهاد مردمی، در بخش تولیدات با همکاری گروه محتوا و گروه نویسندگان کلیپ هائی برپایه اخبار روز و رویدادهای مربوط به ایران تهیه می شود که در شبکه های مجازی نهاد مردمی شامل فیسبوک، یوتیوب، تلگرام و اینستاگرام منتشر می شوند.
برای بازدید و یا اشتراک در شبکه های مجازی نهاد مردمی روی لوگوهای زیر کلیک نمائید