نافرمانی مدنی

سالهاست حرکتهای اعتراضی مردم توسط عوامل تعلیم دیده نفوذی و به همراه سرکوبگران نظام ناموفق وگاهی با تلفات همراه بوده است.
نهاد مردمی در تلاش بوده وهست که با ارایه طرحهایی، به برنامه ریزی و سازماندهی اعتراضات گسترده مردمی با رعایت الزامات امنیتی کمک نموده و آنها را به نتیجه مطلوب برساند.
در این راه با استفاده از تجربیات گروه نافرمانی مدنی در نهاد مردمی و گشت در اینترنت دو طرح نوشته شده و چندین کلیپ آموزشی بویژه در زمینه دفاع شخصی در شبکه های اجتماعی منتشر شده است.

عنوان طرحها:
1ـ نافرمانی مدنی با هدف برکناری رژیم ایران ستیز
2ـ چگونه گردهمایی اعتراضی در داخل کشور را برنامه ریزی کنیم؟ این طرح با استفاده از عملکرد اعضای بدن طرح شده که مسئولیتها و وظایف طبق عملکرد اعضای بدن، بین کنشگران فعال تقسیم بندی شده است.

این طرح ها بزودی در شبکه های مجازی نهاد مردمی منتشر می شوند.
 

 
نهاد مردمی و هموندانی که داوطلبانه در این سازمان غیر انتفاعی زحمت میکشند
 هم اکنون به همیاری از سوی شما هم میهن ایران دوست نیاز مبرم دارند.


هم میهن گرامی، مبارزه برای آزادی ایران و ایرانی هزینه دارد. لطفا همین امروزهمیاری خود را به نهاد مردمی بفرستید و در صورت امکان همیاری خود را به صورت ماهانه بفرستید تا نهاد مردمی بتواند پروژه های مبارزاتی خود را با پشتیبانی شما و دقیق تر برنامه ریزی نماید.

نیاری به داشتن حساب پی پال نیست. شما می توانید در پی پال با کارت اعتباری خود پرداخت نمایید

ایمیل نهاد مردمی در پی پال:
support@TheNewIran.com


آدرس پی پال نهاد مردمی:
PayPal.me/nahademardomi

همیاری از طریق تماس تلفنی:

+1 (657) 213-1344 
 

 
برای آگاهی از آخرین اخبار درون مرز هم اکنون در شبکه های اجتماعی نهاد مردمی مشترک شوید.
 


Copyright 2022 THE NEW IRAN, All rights reserved.