هموندی


در حال حاضر عضویت هم میهنان در نهاد مردمی به دو صورت زیر امکان پذیر است:

1- پشتیبانان حقیقی برای ساکنین خارج کشور . پشتیبانانی که هویت حقیقی خود را با مدارک لازم به نهاد مردمی ارائه می نمایند.

2- پشتیبانان مستعار که فقط برای هم میهنان ساکن در ایران می باشد.

تعدادی از اعضای نهاد مردمی از سالهای پیش بصورت شخصت حقیقی در سایه شناخته می شوند که هویت حقیقی خود را به نهاد مردمی ارائه نموده اند ولی با نام مستعار فعالیت می کنند.

هم میهنی که مایل به عضویت بصورت پشنیبان حقیقی هست پس از آنکه در سایت نهاد مردمی فرم هموندی را تکمیل و میفرستد از سوی دفتر هموندی نهاد مردمی برای شرکت در نشستی مجازی دعوت می شود و در صورتی که تمامی مدارک متقاضی عضویت دریافت شده باشد ایمیل خوش آمد به متقاضی فرستاده شده و از آن تاریخ در بخس اعضا در سایت نهاد مردمی همراه با عکس و نام قرار میگیرد.

دفتر هموندی برای هم میهن ساکن در کشورهای خارجی که متقاضی عضویت بصورت پشتیبان حقیقی در نهاد مردمی هست  نشستی برای آشنایی و پاسخ به پرسش های احتمالی ترتیب میدهد و پس از آنکه عضویت وی تائید شد نشستی برای آگاهی های لازم در مورد چگونگی استفاده از امکانات سایت های سازمانی و جانبی نهاد مردمی را ارائه می کند. هموند جدید به شرکت در نشست های هفتگی شورای هموندان فعال که با استفاده از نرم افزار تیمز میکروسافت برگزار می گردد دعوت می شود.

هم میهنان درون کشور در صورت تکمیل فرم عضویت بلافاصله در بخش اعضا در سایت نهاد مردمی همراه با نام مستعار و یک عکس نمادین نشان داده می شوند.

https://www.nahademardomi.com/tni2020/MemberRelations

جدول زیر نمایانگر آگاهی های مربوط به هموندان از بدو پیدایش نهاد مردمی تا کنون و طی سال گذشته می باشد:

نوع هموندی تعداد هموندان
از آغاز تاکنون
سال گذشته
سپتامبر 2021 - اوت 2022
همه هموندان 7097 33
هموندان با شخصیت حقیقی 191 8
هموندان با شخصیت حقیقی در سایه 51 1
هموندان با شخصیت حقیقی -غیر ایرانی 22 -
هموندان با شخصیت مستعار 3688 24
هموندان با شخصیت مستعار- از طریق تلفن 3043 -

 

 
نهاد مردمی و هموندانی که داوطلبانه در این سازمان غیر انتفاعی زحمت میکشند
 هم اکنون به همیاری از سوی شما هم میهن ایران دوست نیاز مبرم دارند.


هم میهن گرامی، مبارزه برای آزادی ایران و ایرانی هزینه دارد. لطفا همین امروزهمیاری خود را به نهاد مردمی بفرستید و در صورت امکان همیاری خود را به صورت ماهانه بفرستید تا نهاد مردمی بتواند پروژه های مبارزاتی خود را با پشتیبانی شما و دقیق تر برنامه ریزی نماید.

نیاری به داشتن حساب پی پال نیست. شما می توانید در پی پال با کارت اعتباری خود پرداخت نمایید

ایمیل نهاد مردمی در پی پال:
support@TheNewIran.com


آدرس پی پال نهاد مردمی:
PayPal.me/nahademardomi

همیاری از طریق تماس تلفنی:

+1 (657) 213-1344 
 

 
برای آگاهی از آخرین اخبار درون مرز هم اکنون در شبکه های اجتماعی نهاد مردمی مشترک شوید.
 


Copyright 2022 THE NEW IRAN, All rights reserved.