روز جمعه ۱۲ اوت نویسنده نامدار سلمان رُشدی در سالن سخنرانی انستیتوی چاتاکوا در نیویورک توسط یکی از عاملان جمهوری اسلامی که اصلیت لبنانی دارد، بنام هادی مطر مورد حمله تروریستی با چاقوقرار گرفت . این حادثه جهان را بشدت به شوک واداشت.
دستور یا فتوای این جنایت ننگین سی وسه سال پیش از این توسط آیت الله روح الله خمینی صادر گردید، در این فتوا خمینی تمامی مسلمین جهان را موظف نمود که سلمان رشدی را بخاطر اهانت به اسلام و پیامبرش به قتل برسانند. اگر چه دستور قتل سلمان رشدی دوازده سال بعد در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی بطور شفاهی توسط کمال خرازی سفیر وقت جمهوری اسلامی در لندن لغو شد و آنرا فاقد حکم اجرایی خواند، اما آنزمان وی حیله گرانه همچون تمامی مسئولین نظام اخوندها فتوای قتل سلمان رشدی را منتفی دانسته بود. شاهد حضور پررنگ جمهوری اسلامی در ارتکاب به این جنایت را در این چند روز گذشته در مطبوعات و رسانه های خبری این حکومت ننگین که با هیاهو و شادی از آن سخن میگویند را بوضوح می توان دید.
اعمال تروریستی نظام جمهوری اسلامی در طی چهل وسه سال حکومت ننگین خود بر مردم ایران و در دشمنی با روشنفکران جامعه نه تنها هر نوع فضای آزاد اجتماعی را مسدود کرده، بلکه هر نوع منتقد و معترض اجتماعی همچون نویسندگان، شاعران، روزنامه نگاران، کارگران، معلمین، ... وهرآنکس که خواهان مطالبات قانونی و آزادیهای بنیادی اجتماعی از جمله آزادی بیان بوده را به شدیدترین وجه ممکن مورد سرکوب ، شکنجه، زندان و اعدام قرار داده است. از یاد نبرده ایم قتل های زنجیره ایی نویسندگان، روزنامه نگاران و فعالین مدنی ایرانی را که منجر به ربودن و سربه نیست کردن بسیاری از آنها شد. این سیاستها همچنان از سوی حکومت جمهوری اسلامی ادامه دارد .

سیاستهای نظام تروریستی جمهوری اسلامی از همان اوائل به قدرت رسیدن از مرزهای ایران نیز فراتر رفت تا با ایجاد رُعب و وحشت، هرگونه صدای مخالفی در هر کجای جهان، با اعمال تروریستی آنها را سرکوب کرده و بزعم خود پایه های حکومت خود را مستحکم گرداند. سیاستهای تروریستی رژیم اسلامی تاکنون نه تنها در ایران و خاورمیانه بلکه درطی چهار دهه در اروپا، آمریکا و دیگر اقصا نقاط جهان، قربانیان بسیار زیادی از شهروندان این کشورها گرفته است، اما متاسفانه تاکنون منجر به یک عکس العمل منطقی و قدرتمند از سوی دولتهای جهان غرب واقع نشده است. منافع اقتصادی و سیاسی این کشورهای غربی همواره سمت و سوی مماشات انگیزی با این نظام تروریست پرور را داشته است. آنها با این سیاست نه تنها امنیت اجتماعی شهروندان خود را بارها بخطر انداخته بلکه موجب رشد فزاینده اسلام افراطی در جهان و در قلب کشورهای حامی دمکراسی درغرب گشته است.

بهای سیاستهای آلوده به مماشات با حکومت تروریستی و تروریست پرور جمهوری اسلامی که منجر به رشد اسلامگرایان افراطی شده را نه تنها مردم ایران بلکه مردم و شهروندان غرب تاکنون به نحوسنگینی پرداخته اند . اتفاقات تاثر برانگیز حمله به نویسندگان و کارکنان مجله شارلی عبدو در پاریس، حمله تروریستی با کامیون به اجتماعات مردم در شهر نیس فرانسه و دیگر کشورها که منجر به کشته شدن صدها شهروند این کشورها گردید، تنها برگهایی از سیاستهای آلوده به مماشات با حکومت اسلامی در ایران است.
چند روز پیش از حمله تروریستی به سلمان رُشدی؛ جهان از توطئه تروریستی دیگری بر علیه سیاستمداران بنام امریکایی پرده برداشت، توطئه ای که طرحهای ترور جان بولتن مشاور سیاسی و مایکل پمپئو وزیر خارجه رئیس جمهور پیشین امریکا دونالد ترامپ را در ماموریت خود داشتند. پیش از آن نیز دو بار طرح ترور خانم مسیح علینژاد ژورنالیست و یکی از فعالین معروف حقوق بشر مخالف جمهوری اسلامی در آمریکا کشف و خنثی شده بود. این است که ما بارها گفته ایم سیاست مماشات غرب با دولت تروریستی در ایران نتیجه ای جز رشد افراط گرایی و نا امنی در جهان نخواهد داشت .
دیپلماسی مماشات و کنار آمدن با حکومت تروریست پرور اسلامی در ایران توسط آمریکا و کشورهای غربی اگرچه در طی نزدیک به بیست سال مباحثات و مجادلات سیاسی در "برجام" همواره با شکست مواجه بوده است، اما برای نظام آخوندها در کسب مهارتهای اتمی زمان خریده تا بتواند به نیات خود که همان دست یابی به بمب اتمی است را میسر سازد. اکنون دیپلماسی مماشات در کشورهای غرب با این نظام جنایتکار میرود که این حکومت تروریستی را مجهز به سلاح اتمی کند. سیاستهایی که خصوصا در چند سال اخیر بارها توسط متخصصین علمی، سیاسی، نظامی و شخصیت های بارز سیاسی کشورهای غربی مورد انتقادهای شدید قرار گرفته و اخطار داده شده که با تسلیح جمهوری اسلامی به سلاح اتمی، حکومت اسلام گرای افراطی در ایران و دیگر افراط گرایان در جهان را قدرتمند ساخته و امنیت و صلح جهانی و دمکراسی درغرب را بشدت مورد تهدید قرار خواهد داد.
نظام ج.ا. در طی چهار دهه تهدید، ارعاب و جنگ های نیابتی در خاورمیانه، سعی در گرفتن امتیازات سیاسی برای خود از کشورهای غربی داشته و اینگونه بنظر میرسد که این نظام تروریستی تا کنون بر بسیاری از اهداف خود در کسب قدرت سیاسی در عدم حضور سیاست مستحکم و یکپارچه از سوی کشورهای غربی موفق بوده است. موفقیتی که تاکنون به بهای بسیار سنگینی برای خاورمیانه،غرب و صلح جهانی انجام گرفته است و اگر جلوی این نظام ارتجاعی و دیکتاتوری اسلامی گرفته نشود منجر به فجایع بیشتری در سطح جهان خواهد شد.
ما معتقدیم که نظام ج.ا. در آخرین مراحل حیات خویش برای بقای حکومت ننگین خود از هرگونه عمل جنایتکارانه و تروریستی ابایی نداشته و این نظام ضد انسانی تهدیدی است برای جامعه بشری. یادآوری این نکته را لازم میدانیم که نظام جمهوری اسلامی بخوبی میداند که جنبش بر اندازی مردم ایران امروزه قوی تر از همیشه تصمیم به گذار از این نظام جنایتکار گرفته و اوج گیری خشونت را تنها چاره بقای خویش میداند و بس.
ما احزاب و سازمانهای امضا کننده زیر ترور نویسنده نامدار سلمان رشدی را که ردپای جمهوری اسلامی ایران در این عمل جنایتکارانه بوضوح میتوان دید قویا محکوم میکنیم . ترور سلمان رشدی تنها ترور یک انسان ازاده نیست بلکه ترور آزادی بیان و دمکراسی در جهان است.
چهاردهم اوت ۲۰۲۲
به ترتیب حروف الفبا:
ایران چنج
جبهه ملی ایران - برونمرز
جنبش سکولار دموکراسی ایران
جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران
حزب سکولار دموکرات ایرانیان
حزب مشروطه ایران – لیبرال دموکرات
کوشندگان اتحاد مردمان ایران برای دموکراسی
نهاد مردمی

 

++++++++++++

 

Salman Rushdie’s attempted murder is a reminder to act before it’s too late

The civilized world is once again in shock and horror to witness yet another barbaric and ghastly attempt to suppress freedom of speech.

The leader and the founder of the Islamic Republic in Iran, Ayatollah Khomeini, issued a religious verdict or fatwa some thirty three years ago calling on all Muslim believers to murder Salman Rushdie, the author of the novel the Satanic Verses.

He further called on those believers unable to carry out the verdict to report Mr. Rushdie's whereabouts to those better positioned to carry out his barbaric ruling.

Since then, countless number of terrorist attacks and conspiracies have been planned on political activists in and outside Iran. Mr. Rushdie lived in hiding for twelve years until such time when the British government reported that the then Iranian ambassador Kamal Kharrazi had verbally committed to the death threat against Mr. Rushdie having been revoked and the fatwa will not be carried out.

A growing number of Iranian activists in line with prominent opposition leaders refuted the so-called (verbal) commitment branding it as yet another cunning tactic by the Islamic regime to gain breathing space banking on the then so-called reformist president Mohammad Khatami’s false pretence to spearhead the reformist movement in Iran.

It’s noteworthy that the serial killing (elimination) of many Iranian novelists critical of the establishment began in the early years of the revolution. At its pick well known writers were kidnaped and brutally murdered throughout the country.

The history has now revealed that despite decades of ploys in deceitful diplomacy and numerous terrorist activities, the Islamic regime is as determined as ever in fulfilling its objectives by acts of terrorism and suppression of all voices of descent.

This is sadly the direct outcome of the notorious policy of appeasement based on a fallacy of reforming the Islamic regime gradually. The bitter fruit of this failed approach is nothing, but the heightened and brazen volume of terror perpetrated by the Islamic regime in Europe and the United States.

We, the undersigned political organizations and activists in exiles throughout the EU and USA, are joining tens of millions of our compatriots inside Iran as well as the freedom-loving nations of the civilized world to vehemently condemn this latest callous act of barbarism against Mr. Rushdie and strenuously call upon the EU and the United States administration to hold the Islamic regime to account for its continued violations of basic human rights against Iranians and other citizens alike.

Salman Rushdie has been the fierce opponent of medieval obscurantism. He fights for all of us in the face of cowardly and fanatic hatred and barbarity. Freedom of speech must be defended.

The Islamic regime in Iran must be held accountable and face the consequences of its terrorist behaviour.

August 14, 2022

Signed,

Constitutional Party of Iran (Liberal Democrats)

Iran Change

Iranian national front (oversees)

Iranian Secular Democracy Movement

Iranian Secular Democratic Party

Society of Social Democracy for Iran

Striving for the unity of the people of Iran for democracy

The New Iran

 

 

 

 نوشته های هم میهنان که در این تارنما منتشر می شوند، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع نهاد مردمی را منعکس نمی‌کنند

 

 

 طناب دار - توماج

 

ايران مينو سرشت - شيفته 

عضویت در نهاد مردمی

عضویت هم میهنان و افراد در نهاد مردمی به دو صورت پشتیبانان حقیقی برای ساکنین خارج کشور و یا پشتیبانان مستعار برای هم میهنان ساکن در ایران  می باشد.
از شما هم میهن گرامی دعوت می شود برای همکاری با هموندان  نهاد مردمی که برای استقرار نظامی دموکراتیک در ایران تلاش می نمایند به نهاد مردمی بپیوندید و ما را در اجرای پروژه های سرنگونی فرقه تبهکار اسلامی حاکم در ایران یاری فرمائید.

برای خواندن راهنمای ثبت عضویت اینجا کلیک کنید

تولیدات نهاد مردمی

در دفتر روابط عمومی نهاد مردمی، در بخش تولیدات با همکاری گروه محتوا و گروه نویسندگان کلیپ هائی برپایه اخبار روز و رویدادهای مربوط به ایران تهیه می شود که در شبکه های مجازی نهاد مردمی شامل فیسبوک، یوتیوب، تلگرام و اینستاگرام منتشر می شوند.
برای بازدید و یا اشتراک در شبکه های مجازی نهاد مردمی روی لوگوهای زیر کلیک نمائید