parchamعرفان قانعی‌‌‏فرد

آرایش تئاتر سیاسی ایران در شرایط فعلی، بیشتر شبیه یک نمایش عروسک خیمه شب بازی است. اکثر عروسک‌‌‏های خیمه شب بازی، نگاه ایدئولوژیک و ضد توسعه و ضد ترقی دارند و می‌‌‏خواهند ایران معاصر را دگرباره قربانی ایدئولوژی ویرانگر کنند.

بخشی از اپوزیسیون جعلی که امروز پرچم جمهوری‌‌‏خواهی بلند کرده‌‌‏اند، می‌‌‏خواستند از روز اول ۱۳۵۷ جایگزین مُلایی حیله گر به نام خمینی بشوند و البته قصد سهم داشتن در قدرت را داشتند زیرا که داعی قدرت را داشتند. این ضدیت با پهلوی یا پادشاهی ایرانی در بین برخی مانند چپ اسلامی ( اصلاح طلب حکومتی) و چپ مارکسیست – لنینیست پنجاه و هفتی و تجزیه طلبان قبیله گرا مشترک است و همچنان از بوق های ایدئولوژیک و سانسورکده‌‌‏های آنان تبلیغ می‌‌‏شود.

بطور جدی، و با توجه به تاکید شهریار ایران – شاهزاده رضا پهلوی – پادشاهی خواهان، درصدد حفظ تمامیت ارضی ایران هستند. اما برخی از این افراد پنجاه و هفتی مانند تجزیه طلبان، دم از ملت جعلی نسبت به اقوام مختلف دارند. با تمامیت ارضی ایران مشکل دارند.

حالا در تئاتر سیاسی ایران، برخی خبرنگار فعال به ظاهر جنسیت‌‌‏زده هم وجود دارند که یا وابسته به باند اصلاح طلبان هستند یا توسط مشارکتی‌‌‏ها در خارج از کشور اداره می‌‌‏شوند و حتی با جمهوری اسلامی در آمد و شد هستند و در این صحنه سیاسی متلاطم، فضای سیاسی توسط افرادی دارای سفسطه و کوردلی و واپس گرایی قرون وسطایی در واقع، به صورت کاریکاتوری از واقعیت پر تباه و مسخره آلود نشان داده می‌‌‏شود. امروزه هم کارشان با داستان نخ نما، علیه پادشاهی خواهان ترکتازی می‌‌‏کنند.

مثلا رئیس سازمان تروریستی پژاک می‌‌‏گوید که ذهنیت تمامیت ارضی، ارتجاعی و فاشیستی است. دبیرکل مادام العمر کومله می‌‌‏گوید که منشور باید به سمت فدرالیسم برود. یک ایدئولوگ شورای فلان و بهمان یا عضو یک سازمان تروریست اسلامی – به کذا – به پادشاهی خواهان ، “راست افراطی” می‌‌‏گویند. اما هر کدام، اسم شاه یا شهریار می‌‌‏آید، می‌‌‏لرزند و تو گویی که مشکل ذهنی دارند.

هراس از چیست؟
شکست فکر ۵۷ و تقویت رشد ملی گرایی، قابلیت تبدیل به آلترناتیو را دارند. اما برخی از همان افراد ورشکسته سیاسی، صرفا با واژه دمکراسی، جمله بی‌‌‏معنا می‌‌‏سازند. اما در عین دیکتاتوری و بلاهت سیاسی، دم از گفتگو می‌‌‏زنند ولی در عمل، همه مخالفان را سانسور و بایکوت می‌‌‏کنند، تا نظر خود را تحمیل کنند. کار به جایی می‌‌‏رسد که در جلسه محفلی در واشنگتن، در عین بی‌‌‏هویتی و ضدیت با ایران، تروریسم را عادی جلوه می‌‌‏دهند. زیبا سیاست آنان، بازرگانی و تجارت سیاسی است و در نقش دلال ظاهر می‌‌‏شوند. این جریان بی ربط و شیفته تروریسم پنجاه و هفتی و افراد شاخص گروه‌‌‏های تبهکار و خرابکار تجزیه طلب، هیچ جایگاه و پایگاهی در جامعه امروز ایران ندارند. و گریه‌‌‏آور اینکه، یک باج گیر در نقش نویسنده، خاک وطن را به هیچ می‌‌‏انگارند و برای آنان، ملت و مرز و خاک و هویت مهم نیست.

این چندچهره های پر فریب و فروشنده کرامت انسانی، نمی‌‌‏دانند که میهن ما، خاک نیست، بلکه هویت و تاریخ و جان ماست. با لجبازی و کینه و نفرت کور و تناقض ذهنی و غرض، میهن دوستی را مترادف فاشیسم و نژادپرستی می‌‌‏دانند. برای ایران، دست و دل بازی می‌‌‏کنند اما درباره مرز دیگر کشورها، مغلطه نخ نما دارند. آنهم با درک نادرست و غلط از تاریخ ایران و تصور خام و فهم جعلی از نام ایران.

برخی از این افراد، کاریکاتورعلی شریعتی شده‌‌‏اند که با اسلام سیاسی به ایران حمله‌‌‏ور شد و این افراد با مفاهیم چپ در حال حاضر دارند به ایران یورش می‌‌‏برند. و برخی از رسانه‌‌‏های آنها هم مانند ارگان‌‌‏های تبلیغاتی حزب توده یا ارتش سرخ در هشتاد و اندی سال قبل، عمل می‌‌‏کنند. و این خود، نشان بیات‌‌‏شدگی تفکر بی‌‌‏پایه آنان است. به ه،رحال برخی از خبرنگاران رسانه‌‌‏ها، آموخته مکتب اصلاح طلبان بوده‌‌‏اند. جالب این که به زبان انگلیسی یقه مردم ایران و علاقمندان به پادشاهی خواهی را می‌‌‏گیرند اما به زبان انگلیسی در شهر و کشور میزبان‌‌‏شان، شهامت بیان نکته‌‌‏ای علیه پادشاهی انگستان و هلند و اسکاندیناوی و … نداشته و ندارند.

طرفه آنکه، این علاقمندان به دشمنی با پادشاهی ایرانی، نه پتانسیل اجرایی دارند و نه چهره‌‌‏ای کاریزماتیک و دارای اعتبار سیاسی و اجتماعی که در مقابل پادشاهی خواهان، معرفی کنند.

در ادبِ ما نوشته‌‌‏اند که شهرْیار، ستون و خیمهِ مردمان و نگاهبانِ مرز و کیش، صدایِ مردم، حافظِ امّید و هویت ملّت و میهن است. در آیینِ شهریاری مرسوم نیست که با کسانی که در مقامِ خنجر از پشت به هویت و‌ کیانِ ایرانی هستند و بین ملّت هم جایگاه و‌ پایگاهی هم‌ ندارند، همدم و همنشین شد، چه رسد به اینکه بیانیّهِ مشترک داد….زیرا که این طریق ره به بالایِ قلعهِ آئین سروری نیست، و با کهنه اجامر و اوباش همانا اتّحاد نداشتن بهتر است، مضافاً بر اینکه کسی در خیابان‌‌‏هایِ ایرانی اینان را نمی‌‌‏شناسد.

در کنار تواضع، مهربانی و فرهیختگی شاهزاده رضا پهلوی، حفظِ روحیّهِ جوانانِ عاشق و‌ شیفتهِ شهریارشان واجب‌‌‏تر از نزدیکی و همگامی با اینگونه افراد است … جوانانی که جانشان را در طبقِ اخلاص گذاشته‌‌‏اند و ‌گوش به فرمانِ شمایند و در خیابان‌‌‏ها نام‌‌‏تان را فریاد می‌‌‏زنند.

فریدونِ زمانه ما
فریدونِ زمانه کسی نیست جز شاهزاده رضا پهلوی که بر اساسِ شایسته سالاری و اقبالِ مردمِ ایران به او و نظامِ پادْشاهی ایرانی نامش را در خیابان های ایران صدا می‌‌‏زنند و با شعار‌‌‏هایی چون «رضا شاه روحت شاد»، «ای شاه ایران برگَرد به ایران»، «ایران که شاه نداره حساب کتاب نداره» وی را همچون فریدون به رهبری کردن مبارزه و سرنگونی حکومت آخوندی دعوت می‌‌‏کنند. اقبال مردم به وی نه فقط بخاطر اینکه از خاندان ایرانسازِ پهلوی‌‌‏ست، بلکه به خاطرِ خردمندی و شایستگی و ثابت قدمی‌‌‏اش در مبارزه بی امان با حکومت جهل و جنون و اشاعه خردمندی و راهکار‌‌‏های علمی و عملی برای اتّحاد جهت ایجاد ایرانی آزاد، آباد و سکولار بر اساس اصول دمئکراسی و فرهنگ والی ایرانی ست.

با نگاهی گذرا به دوران صفوی و قاجار می‌توان دید که جامعه ایران نه تنها عقلانیت را تمرین نکرد بلکه برای چندین قرن دین و خرافات در رگ و خون و روح و روانش تنیده شد و از عقلانیت فاصله گرفت.آنچه در ایران منجر به خودزنی و یا بهتر است بگویم خودکشیِ ۵۷ شد همانا نداشتن خردمندی جمعی بود که منافعِ مشترک جامعه را فدای آرمان‌‌‏هایِ پوچ و خرافی و بی اساس کرد و همچون پدیده «خودکشی دسته جمعی نهنگ‌‌‏ها» به انتحار دسته جمعی انجامید. در اینجا لازم به ذکر است که این معضل منحصر به ایران نبوده بلکه برای غرب و بسیاری از کشورها از جمله چین هم پیش آمده است.

با این حال، برای بازسازی آنچه که تخریب کردیم چاره ای جز کنکاش، بازنگری و احیایِ اندیشه ایرانی نداریم. اندیشه‌‌‏ای که آبشخور آن زرتشت و کوروش و فردوسی است. ما آن چیزی را که برایِ ساختن جامعه‌‌‏ای سعادتمند و شاد و مرفّه لازم است را دارا هستیم. باید به خاطر بسپاریم که ما فرزندان زرتشت و‌ کوروش و داریوش ‌و یعقوب و ‌بابک و‌ حلّاج و نادر شاه و رضا شاه و‌ شاه و فروغی و … هستیم.

ما بزرگ‌ترین یا باید بگویم تنها حکومت جهانی را بر اساسِ اندیشه و خردِ ایرانی در زمانِ کوروش و داریوشِ هخامنشی ایجاد کردیم و توانستیم پس از تسخیر ایران توّسط اسکندر و در ادامه آن حکومت سلوکیان، با ایجاد حکومت‌‌‏های اشکانی و ساسانی برایِ هشتصد سال قدرت بلامنازع جهانی باشیم.

اگر ما پس از حکومت شرم آور قاجار که بیش از صد و اندی سال به طول انجامید، توانستیم با ایحاد یک دولت ایرانی توسّط رضا شاه فقط در عرض۱۶ سال از یک جامعه فلک زده به جامعه‌‌‏ای پویا تبدیل شویم و باز هم پس از جنگ جهانیِ دوّم و پیامد‌‌‏هایِ اسفبار آن در عرض کمتر از بیست سال توسّط شاه به قدرت بلا منازعِ خاورمیانه و حتّا به یکی از قدرت‎های بزرگ جهانی تبدیل شویم، حال نیز می‌توانیم با زدودنِ زنگار از اندیشه ایرانی و ممارست در عقلانیت و درک از قانونمندی و جدایی دین از دولت، پیروی از پندارِ نیک، گفتارِ نیک، کردارِ نیک، برقراریِ دولت و حکومت بر اساس اصول پادشاهی ایرانی، در زمانی کوتاه به خردمندی جمعی برسیم و پیشرفتی در حدّ ژاپن و‌ چین و کره جنوبی داشته باشیم.

ما سازندگی را زودتر از چین و‌ کره شروع کردیم و نباید بگذاریم این وقفه‌‌‏ کوتاه ما را از ادامه راه سازندگی که امیر کبیر و مبارزین و‌ متفکّرین جنبش مشروطه و رضا شاه و شاه و‌ فروغی انجام دادند باز دارد. در سال ۵۷، وقتی که ما مشغول خودزنی بودیم، چین و‌ کره جنوبی آرزوی رسیدن به رشد و موقعیّت ایران را در جهان داشتند. ما فقط با اتکّای به خود و برخورداری از اندیشه‌‌‏ی ایرانی‌‌‏مان می‌‌‏توانیم دوباره دروازه‌‌‏های تمدّن بزرگ را بگشائیم.

برگرفته از اپکتایم فارسی

 نوشته های هم میهنان که در این تارنما منتشر می شوند، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع نهاد مردمی را منعکس نمی‌کنند

 

 

 طناب دار - توماج

 

ايران مينو سرشت - شيفته 

عضویت در نهاد مردمی

عضویت هم میهنان و افراد در نهاد مردمی به دو صورت پشتیبانان حقیقی برای ساکنین خارج کشور و یا پشتیبانان مستعار برای هم میهنان ساکن در ایران  می باشد.
از شما هم میهن گرامی دعوت می شود برای همکاری با هموندان  نهاد مردمی که برای استقرار نظامی دموکراتیک در ایران تلاش می نمایند به نهاد مردمی بپیوندید و ما را در اجرای پروژه های سرنگونی فرقه تبهکار اسلامی حاکم در ایران یاری فرمائید.

برای خواندن راهنمای ثبت عضویت اینجا کلیک کنید

تولیدات نهاد مردمی

در دفتر روابط عمومی نهاد مردمی، در بخش تولیدات با همکاری گروه محتوا و گروه نویسندگان کلیپ هائی برپایه اخبار روز و رویدادهای مربوط به ایران تهیه می شود که در شبکه های مجازی نهاد مردمی شامل فیسبوک، یوتیوب، تلگرام و اینستاگرام منتشر می شوند.
برای بازدید و یا اشتراک در شبکه های مجازی نهاد مردمی روی لوگوهای زیر کلیک نمائید