هم میهن، با توجه به اینکه نیمی از جامعه و نیز ٦٠ درصد تحصیل کردگان جامعه را بانوان تشکیل میدهند، در اعتراض به عدم به رسمیت شناختن حقوق برابر بانوان با مردان، هر آدینه ساعت ١٠ شب ٣٠ ثانیه چراغهای خود را خاموش میکنیم.


 

 

بازدید کننده گرامی، مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود. برای پیشگیری از اشاعه واژه های غلط که امروزه در اینترنت متداول شده است خواهشمندیم اگر با املای نادرست واژه ای در این مطلب روبرو می شوید آنرا به ایمیل نهاد مردمی اعلام فرمائید.

 

سرزمینمان ایران

damavand2.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image24.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید