هم میهن ، اگر با فحشای دولتی درجمهوری فاسد اسلامی که ازطریق برنامه خانه های عفاف و ترویج صیغه در جامعه پیگیری می شود،  ناراضی هستید، چراغها را ٣٠ ثانیه خاموش کنید

 

 

 

 

مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود

 

سرزمینمان ایران

perspolis2.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image23.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید