اگر از اینکه همسران، مادران، خواهران و دختران ما در جمهوری ستمگر اسلامی شهروند درجه 2 به حساب می آیند ناراضی هستید چراغها را 30 ثانیه خاموش کنید

 

 

 

مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود

 

سرزمینمان ایران

masoole2.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image10.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید