اگر از اینکه جمهوری اشغالگر اسلامی  از دانش و پیش بینی های لازم برای مدیریت بحرانهای ناشی از حوادث طبیعی نظیر سیل و زلزله و آتش سوزی های بزرگ بسیار بی بهره است ناراضی هستید، چراغها را 30 ثانیه خاموش کنید.

 

 

 

مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود

 

سرزمینمان ایران

naghshe_rostam2.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image1.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید