اگر به فساد شدید و همه گیری که ارکان جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران به آن مبتلا شده اند ، باور دارید چراغها را بمدت ۳۰ ثانیه خاموش کنید.

 

 

مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود

 

سرزمینمان ایران

naghshe_rostam2.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image17.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید