اگر از بی اعتباری سیستم بانکی کشور وعدم تضمین سپرده هایتان در بانکهای دولتی و خصوصی از سوی بانک مرکزی ناراضی هستید، جمعه ها ساعت ۱۰ شب چراغها را بمدت ۳۰ ثانیه خاموش کنید.

 

 

 

 

 

مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود

 

سرزمینمان ایران

iran14.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image19.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید