اگر از عملکرد جمهوری فاسد اسلامی در مورد بالا کشیدن سپرده های مردم در صندوق های پس انداز، ناراضی هستید چراغهای خود را بمدت ۳۰ ثانیه خاموش کنید

 

 

 

 

مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود

 

سرزمینمان ایران

Image105.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image2.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید