برای پشتیبانی از حرکت اعتراضی اکثریت خاموش و نشان دادن همبستگی ملی و ابراز نارضایتی خود از عملکرد جمهوری مردم ستیز اسلامی که با بستن جاده ها و سرکوب و دستگیری عاشقان کوروش بزرگ، همایش 7 آبان را به خاک و خون کشید آدینه 12 آبان ساعت 10 شب چراغهای خود را بمدت 30 ثانیه خاموش کنیم.

 

 

 

 

 

 

بازدید کننده گرامی، مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود. برای پیشگیری از اشاعه واژه های غلط که امروزه در اینترنت متداول شده است خواهشمندیم اگر با املای نادرست واژه ای در این مطلب روبرو می شوید آنرا به ایمیل نهاد مردمی اعلام فرمائید.

 

سرزمینمان ایران

ghale-roodkhan.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image6.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید