اگر از اینکه جمهوری بنیادگرای اسلامی از ترس دسترسی مردم به اخبار راستین ایران و جهان، از ارائه اینترنت پرسرعت و ارزان جلوگیری کرده و سایت ها را فیلتر می کند ناراضی هستید، هر آدینه ساعت 10 شب، چراغها را بمدت ۳۰ ثانیه خاموش کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود

 

سرزمینمان ایران

ghale-roodkhan.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image25.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید