اگر از اینکه "جمهوری سرکوبگر اسلامی" بجای پرداخت حقوق و مزایای عقب افتاده کارگران آنها را در تظاهرات دادخواهی کتک می زند ناراضی هستید، هرآدینه  ساعت 10 شب چراغها را بمدت ۳۰ ثانیه خاموش کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود

 

سرزمینمان ایران

kasra.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image7.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید