معلمان، مادران و پدران معنوی فرزندان ما و آینده سازان کشور هستند.
اگر از عملکرد جمهوری اشغالگر اسلامی در مورد پائین بودن حقوق فرهنگیان ناراضی هستید هر آدینه ساعت 10 شب چراغها را بمدت 30 ثانیه خاموش کنید.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود

 

سرزمینمان ایران

40sotoon.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image5.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید