اگر از گرانی مایحتاج روزانه زندگی از نان و آب گرفته تا گوشت و برنج و غیره ناراضی هستید هر آدینه ( جمعه ) ساعت 10 شب چراغها را بمدت 30 ثانیه خاموش کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود

 

سرزمینمان ایران

Image1031.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image19.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید