eyde
سروده م. روشنی « سیروس »

با درود و شاد باش به هموطنان مظلو م و رنج دیده
و جا ن باخـتگان همیشه زنده ی آرزو با خود برده
تعظیم و تسلی دل داغ دیده گان آزرده
و زندانیان حماسه آفرین و قهرمان مانند سپیده

با آرزوی رهائی از چنگال وحشیان درنده
این دژخیمان جنایتکارواوباشان جهالت زده
و تابش نور و نفس شادی بخش نسیم بهاری
سر شارازصلح و صفا وهمزیستی مسالمت آمیز
شفا بخش دل دردمندان میهن دوست آزاده
رهائی از در بدری بی خانمانهای آوره
و سفرپهناورهفت سین رنگین و شادی بخش
برای همه ی هم میهنان وایرانی تباران آزاده

جشنهای بزرگترین عید ما بیش از 43 بار است
که در محاصره ی امت خواهان دزد و جنایتکار
و دشمنان سنتها و مراسم ملی ایرانی
توأم با داغ فرزندان غیور و شرف انسانی
که برای رهائی جان داده اند بر گزار گشته ومیشود

سالها با گامهای سنگین و مرگبار لنگان لنگان بسوی
دورنمائی مبهم گذشتند و مخلوط با آرزوها میگذرند
و ما همچنان در اول خط با تشویش ودودلی قدم زنانیم
جان باختگانی بی نام و نشان و با نام ونشان فدا میشوند
و پس از مدتی به جوقه فراموشی سپرده شده
گوئی وجود نداشته اند واین مردم زیر باراستبداد دین
اغلب بی حرکت مات و مبهوت نظاره گر فسادند و
آن جمع که زیرخط فقربا زندگی پرزجر آرام نشسته
بدون حرکت ساکت بی حال و خیال و جنب و جوش
وگروهی هم بی درد و عار دنبال عبا و عمامه پوش
برخی هم محتاط وآرام ازترس نفس کشیدن خاموش
و عده ای نیز بی تفاوت میکنند خود را روپوش
جمعی هم منتظرند تا خارجیها کمک کنند شاید
کسانی هم به امید معجزه تا مشگلها را بگشاید
دسته ای هم درانتظارامام زمانند تا بزودی بیاید
و اما امید واران
هر سال به امید دیگر امسال بود سال رهائی
ازاین طایفه ظالم و این دولت بی داد وتباهی

هر روز و هر ماه و هر سال تمام گشت ندیدند
اثر از رفتن این قوم تبهکار و بهشت آور واهی

کشتند جوانان و زن و کودک و بردند همه ی
ثروت آین مردم مظلوم ستم دیده بی جرم وگناهی

بس است صبر و تحمل زبیداد و ستمکاری ضحاک
زکشتار جوانان و زن و کودک بی پشت و پناهی

تو ای دوست وطن خواه دیگر امسال به پا خیز و
مباش منتظر معجزه و لطف و کرمهای الاهی

بکنید ریشه این طایفه ی دزد و جنایتگر جانی بطریقی
که نماند اثر نام و نشانی ز آخوند و بسیجی و سپاهی

م. روشنی « سیروس » 27 اسفنند سال1401 استبداد دینی

 نوشته های هم میهنان که در این تارنما منتشر می شوند، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع نهاد مردمی را منعکس نمی‌کنند

 

 

 طناب دار - توماج

 

ايران مينو سرشت - شيفته 

عضویت در نهاد مردمی

عضویت هم میهنان و افراد در نهاد مردمی به دو صورت پشتیبانان حقیقی برای ساکنین خارج کشور و یا پشتیبانان مستعار برای هم میهنان ساکن در ایران  می باشد.
از شما هم میهن گرامی دعوت می شود برای همکاری با هموندان  نهاد مردمی که برای استقرار نظامی دموکراتیک در ایران تلاش می نمایند به نهاد مردمی بپیوندید و ما را در اجرای پروژه های سرنگونی فرقه تبهکار اسلامی حاکم در ایران یاری فرمائید.

برای خواندن راهنمای ثبت عضویت اینجا کلیک کنید

تولیدات نهاد مردمی

در دفتر روابط عمومی نهاد مردمی، در بخش تولیدات با همکاری گروه محتوا و گروه نویسندگان کلیپ هائی برپایه اخبار روز و رویدادهای مربوط به ایران تهیه می شود که در شبکه های مجازی نهاد مردمی شامل فیسبوک، یوتیوب، تلگرام و اینستاگرام منتشر می شوند.
برای بازدید و یا اشتراک در شبکه های مجازی نهاد مردمی روی لوگوهای زیر کلیک نمائید