روز گذشته (26ژوئیه) چیت چیان وزیر نیرو در «کنفرانس ملی اقتصاد آب» هشدار داد که «حیات، تمدن و بقای ایرانی به دلیل شرایط آبی کشور در معرض تهدید است». او گفت «تأمین آب برای شرب مردم به یکی از معضلات کشور تبدیل شده است».
معلوم نیست که این هشدار یک مسئول دولتی به چه کسانی است. آیا ایشان نمی داند که چهارده پانزده سال است که کارشناسان میراث طبیعی و محیط زیست فریاد می زنند که با شیوه اداره مسئولین جمهوری اسلامی و آن چه با ذخایر آبی درایران می شود به زودی گرفتار خشکسالی خواهیم شد؟

ایشان نمی داند که سال هاست کارشناسان و کوشندگان میراث طبیعی فریاد زده اند که سدسازی های بی رویه و حفر چاه های غیرمجاز و بی توجهی به آلوده کردن آب ها سرزمین ما را گرفتار بحران بی آبی می کند؟ ایشان کجا بودند وقتی که با همه ی هشدارهای کارشناسان دلسوز، هیچ کدام از دولت ها نه تنها توجهی به هشدارها نکردند، بلکه همچنان به سد سازی ادامه دادند و تماشا کردند تا دریاچه ارومیه، زاینده رود، هامون، بختگان، کارون و .. و نابود شدند. این هشدارها تا همین امروز هم وجود داشته است و دولت کنونی نیز همچنان، و تا امروز در حال سد ساختن است و هیچ کاری برای آلوده کردن آب ها نمی کند.
و حالا ایشان به که دارد می گوید که حیات تمدن و بقای ایران مورد تهدید است؟

شکوه میرزادگی
www.savepasargad

بازدید کننده گرامی، مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود. برای پیشگیری از اشاعه واژه های غلط که امروزه در اینترنت متداول شده است خواهشمندیم اگر با املای نادرست واژه ای در این مطلب روبرو می شوید آنرا به ایمیل نهاد مردمی اعلام فرمائید.

 

سرزمینمان ایران

iran5.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image23.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید