بی توجهی های عمدی، سودجویی ها، ناکارآمدی گردانندگان جمهوری اسلامی،  نه تنها میراث فرهنگی و تاریخی ایرانزمین را گرفتار بحران و نابودی کرده، و نه تنها سبب کم آبی و ویرانی محیط زیست در ایران شده،  بلکه مردمان مناطق مختلف ایران را در خطر ابتلای به بدترین بیماری ها قرار داده است. این سخنان را اگر تا همین چند سال پیش فقط دوستداران و کارشناسان دلسوز می گفتند و «طرفدار امپریالیسم و صیهونیسم» معرفی می شدند، امروزه بیشتر مسئولین دولتی به آن اعتراف می کنند.
امروز ( 12شهریور، 3 سپتامبر)، محمد درویش، یکی از مدیرکل های سازمان محیط زیست به خبرنگاران گفت: «فارس رتبه اول فرونشست زمین در جهان را دارد و ادامه این وضعیت به خطر نابودی تخت جمشید در آینده خواهد رسید.» ایشان همچنین گفته است که: «فارس به دلیل خشک شدن تالاب‌ها در معرض، ریزگردها و سرطان خون  است ... تالاب بختگان که بخت ایران بود امروز به کانون فرسایش بادی تبدیل شده است».

باید توجه داشت که تالاب بختگان به دلیل آبگیری نابخردانه سد سیوند، و با وجود هشدارهای مرتب «بنیاد میراث پاسارگاد» و کارشناسان دلسوز در داخل و خارج ایران سوخت و خشک شد. بلایی که به دلیل سدسازی های بی رویه و حساب نشده بر سر بسیاری از تالاب ها و رودها و دریاچه های ایران آمده است.
کمیته بین المللی پاسارگاد
www.savepasargad.com

مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود

 

سرزمینمان ایران

iran19.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image14.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید