در آستانه ی «روز جهانی محیط زیست» (پنجم جون ـ پانزدهم خرداد) به خواست پرزیدنت ترامپ، آمریکا از«توافقنامه تغییر اقلیمی پاریس» خارج شد.

«روز جهانی محیط زیست» روزی ست که سازمان ملل آن را برای افزایش آگاهی مردمان به اهمیت محیط زیست و برانگیختن سیاستمداران به گرفتن تصمیماتی برای رویارویی با تخریب و آلودگی محیط زیست اعلام کرده است. اما جالب است که آقای ترامپ بدون توجه به ارتباط حفظ محیط زیست و توافق نامه اقلیمی پاریس در سخنرانی خود آمریکا را همچنان موظف به حفظ محیط زیست دانسته است!

 ایشان «قرارداد اقلیمی» را برای آمریکا ناعادلانه خوانده و برخلاف نظر صدها اقتصاددان و بازرگان آمریکایی (که برخی شان از مشاورین خود ایشان اند) این معاهده را به زیان اقتصاد و به زیان مردم آمریکا دانسته است!


توافقنامه اقلیمی، حرکتی ست جهانی برای جلوگیری از افزایش گرمایش، (که از آغاز دوران صنعتی به طور محسوس و مرتب بیشتر شده) و به منظور کاهش خطرات و عوارض ناشی از تغییرات اقلیمی برای سیاره ی زیبای زمین، و افزایش توانایی سازگاری با عوارض شدید تغییرات اقلیمی و ایجاد مقاومت اقلیمی، و البته منطبق‌ساختن جریان اقتصادی در مسیر کاهش انتشار گازهای گلخانه ای که به تخریب (کوتاه مدت)  و در نهایت نابودی زمین (درازمدت) منجر خواهد شد.


خوشبختانه دوران های چهارساله و هشت ساله ی تصمیم گیری روسای جمهوری کشورهای پیشرفته کوتاه است و دوران های تصمیم گیری مردمان این کشورها طولانی و تمام نشدنی؛ و در نهایت آن ها هستند که برای ماندگاری سیاره ی زیبای زمین تصمیم می گیرند.

روز جهانی محیط زیست، به آن ها که سیاره ی زیبای مان را دوست دارند و هیچ زخمی را بر تن آن برنمی تابند خجسته باد.

شکوه میرزادگی

بازدید کننده گرامی، مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود. برای پیشگیری از اشاعه واژه های غلط که امروزه در اینترنت متداول شده است خواهشمندیم اگر با املای نادرست واژه ای در این مطلب روبرو می شوید آنرا به ایمیل نهاد مردمی اعلام فرمائید.

 

سرزمینمان ایران

takhtjamshid.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image4.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید