یک استاد دانشگاه ییل امریکا، کوتاه‌ترین آزمایش هوش دنیا را طراحی کرده است. این آزمایش بر خلاف آزمایش ‌های هوش مرسوم که بسیار دراز و دارای پرسش های زیاد هستند، تنها سه پرسش ساده دارد.

 شان فردریک، استاد دانشگاه ییل آمریکا، در سال 2005 در یک مقاله علمی در باره شناخت عکس العملی و تصمیم گیری با طرح یک آزمایش هوش ساده نشان می دهد که معمولا عکس العمل ما در برابر چنین پرسش هائی این است که به پاسخ نخستین خودمان شک می کنیم.  وی سه پرسش طراحی کرده که در ابتدا ساده به نظر می‌آید، اما دانستن پاسخ‌ آنها، موجب شگفتی خواهد شد. هر چه سرعت فرد در یافتن پاسخ درست این سه پرسش بیشتر باشد، ضریب هوشی بالاتری برای او در نظر گرفته می‌شود.

جالب است که بدانید در یک تحقیقی از 3428 نفر این سه پرسش انجام شد و 83 درصد آنها حداقل یک پاسخ را درست ندادند و 33 درصد هم اصلا پاسخ درستی نداشتند. همین آزمایش با دانشجویان منتخب از ام آی تی امریکا هم انجام شد که 48 درصد آنها به هر سه پرسش درست پاسخ دادند. 

اینک این شما و این آزمایش هوش خودتان

1. یک توپ بیس بال و چوب بیس‌بال با هم 1.10 دلار قیمت دارند. اگر قیمب چوب بیس‌بال 1 دلار از قیمت توپ بیس‌بال بیشتر باشد، قیمت توپ بیس‌بال چند سنت است؟

2. اگر 5 دستگاه برای تولید 5 محصول 5 دقیقه زمان نیاز دارند، 100 دستگاه برای تولید 100 محصول چند دقیقه نیاز دارند؟

3.برگ‌های گل نیلوفر، سطح دریاچه‌ای را پوشانده‌اند. هر روز تعداد این برگ‌ها دو برابر می‌شود. اگر پوشاندن سطح کل دریاچه 48 روز زمان ببرد، پوشاندن نصف سطح دریاچه چند روز  طول می کشد؟


     (1) A bat and a ball cost $1.10 in total. The bat costs $1.00 more than the ball. How much does the ball cost? _____ cents

    (2) If it takes 5 machines 5 minutes to make 5 widgets, how long would it take 100 machines to make 100 widgets? _____ minutes

    (3) In a lake, there is a patch of lily pads. Every day, the patch doubles in size. If it takes 48 days for the patch to cover the entire lake, how long would it take for the patch to cover half of the lake? _____ days

 

 

برای کنترل کردن پاسخ های خود اینجا کلیک کنید

 

بازدید کننده گرامی، مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود. برای پیشگیری از اشاعه واژه های غلط که امروزه در اینترنت متداول شده است خواهشمندیم اگر با املای نادرست واژه ای در این مطلب روبرو می شوید آنرا به ایمیل نهاد مردمی اعلام فرمائید.

 

سرزمینمان ایران

original_2579.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image5.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید