مجتبی کنعانی کارشناس میراث فرهنگی، امروز، (19 دی ـ 8 ژانویه) از خطر شکستگی و فروریختن بناهای تاریخی در اصفهان و یزد خبر داد.* او این خطر را به خاطر فرونشست زمین در بخش مرکزی ایران می داند که در وضعیت خطرناک و بحرانی ست. به گفته او:«تقریباً متوسط فرونشست در حالت نرمال در هر کیلومترمربع 5 تا 6 تن می باشد اما این مهم در ایران در هر کیلومتر 60 تن است.»

چند سال است که کارشناسان در ارتباط با فرونشست زمین در مناطق مختلف ایران هشدار داده اند.  به گفته ی آن ها کاملا روشن است که مقامات حکومتی و دولتی نقشی اساسی در این وضعیت دارند. به طوری که حتی برخی از این مسئولین این نقش را تایید کرده اند. مدتی پیش رييس سازمان جنگل ها و مراتع اعلام کرد که:«مدیریت غلط منایع آبی و پیامدهای ناگوار آن به ويژه حفر چاه های مجاز و غیرمجازسطح آب های زیرزمینی را آنقدر پایین برده که 230 دشت حاصلخیز کشور دچار بحران شده است»


اما نکته مهمی که مجتبی کنعانی در گفتگوی اخیرش به آن پرداخته خطر جدی شکستگی و فروریختن بناهای تاریخی در ارتباط با این فرونشست زمین می باشد. او می گوید: «اولین بناهایی که نشست زمین و آثار آن را نمایان می‌کنند بناهای تاریخی هستند و به همین دلیل فضایی مثل میدان نقش‌جهان و سی‌وسه‌پل با خطر شکستگی مواجه هستند.» او معتقد است که بیلان منفی و برداشت شش میلیارد مترمکعب آب طی 5 تا 10 سال آینده شهرهای تاریخی مثل اصفهان و یزد را با مشکل مواجه خواهند شد. کنعانی می گوید: «هیچ راه حلی برای نجات بناهای تاریخی از فرونشست وجود ندارد و نیازمند یک اقدام جدی و یک فداکاری در کل کشور هستیم»

البته معلوم نیست که چگونه می توان از حکومتی که ظرف چهل سال گذشته در ارتباط با میراث فرهنگی و طبیعی ما هیچ اقدام مثبت و مفیدی نداشته انتظار «اقدام جدی و فداکاری» داشت؟

* گفتگوی مجتبی کنعانی

کمیته بین المللی پاسارگاد
www.savepasargad.com

بازدید کننده گرامی، مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود. برای پیشگیری از اشاعه واژه های غلط که امروزه در اینترنت متداول شده است خواهشمندیم اگر با املای نادرست واژه ای در این مطلب روبرو می شوید آنرا به ایمیل نهاد مردمی اعلام فرمائید.

 

سرزمینمان ایران

Image1032.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image21.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید