این عکس های ساخته شده به وسیله ی «ضد انقلاب»، یا «استکبار جهانی» نیست. این عکس ها ساعاتی پیش (دوازدهم دسامبر 2016، دو روز پس از روز جهانی حقوق بشر) در سایت خبرگزاری ایسنا منتشر شده است.

 این است وضعیت بچه های ایران در قرن بیست و یکم و در سرزمینی که دارای بالاترین ثروت های ملی ست.

فرقی نمی کند که چپ باشیم یا راست، جمهوری خواه باشیم یا پادشاهی خواه، اگر ذره ای، بله فقط ذره ای انسانیت در وجودمان باشد ، نمی توانیم در مقابل این فجایع ساکت و بی تفاوت باشیم. سکوت در مقابل این فجایع یعنی همراهی با حکومتی بیدادگر وتماشای نابودی نسلی که پرپرمی شود.


اگر در اپوزیسیون این حکومت قرون وسطایی فعال هستیم، لازم است که به مقامات حقوق بشر، به کنوانسیون های دفاع از کودکان، و به هر کجایی که قبول داریم نامه اعتراض بنویسیم. با زبان کشورهایی که در آن زندگی می کنیم به نمایندگان و مقامات دولتی آن ها بنویسیم که با چنین حکومتی سازش کردن یعنی به زیر پا گذاشتن رسمی کرامت انسان.


چقدر با خودمان حرف بزنیم، چقدر برای خودمان جلسه و کنفرانس بگذاریم، چقدر در فیس بوک و توئیتر برای خودمان بنویسم و آه بکشیم.  آیا وقتش نرسیده که صدای مردمان رنج دیده ایران را با هر نوع امکانی که داریم به گوش مردمان جهان برسانیم.  
عکس ها از مدارس! استان بویراحمد و کهگیلویه.


از فیس بوک شکوه میرزادگی

بازدید کننده گرامی، مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود. برای پیشگیری از اشاعه واژه های غلط که امروزه در اینترنت متداول شده است خواهشمندیم اگر با املای نادرست واژه ای در این مطلب روبرو می شوید آنرا به ایمیل نهاد مردمی اعلام فرمائید.

 

سرزمینمان ایران

original_2589.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image15.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید