حزب سکولار ایران - در این مقاله، که می توانید آنرا به صورت پی دی اف در اینجا ملاحظه نمایید، تلاش نموده ام تا نشان دهم که چگونه می توان بدون خشونت هم انقلاب کرد، و با موفقیت کشور را از دیکتاتوری، به سوی دمکراسی هدایت نمود.

پیشگفتار:
ژنرال جان کریستین اسموت، به نمایندگی از دولت بریتانیا،  ماهتما گاندی را به زندان انداخت، وی سالها بعد، در وصف ماهتما گاندی چنین گفت:
«این تقدیر من بود تا صف مقابل، و در میان دشمنان مردی قرار بگیرم که حتی همان زمان نیز،  احترام بسیار برایش قایل بوده ام. ماهتما گاندی، در زندان برای من یک جفت صندل درست کرد، و زمانی که از زندان آزاد شد، آنها را به من هدیه نمود.من سالها آن صندل ها را در تابستان پوشیدم، هر چند احساس می کردم لیاقت ندارم تا در کفشی قدم زنم، که چنین مرد بزرگی آنرا ساخته است.»

بیانیه ی کانون نویسندگان ایران
علی امیرقلی 21 سال، آرش صادقی 19 سال، محمود صالحی 9 سال، گلرخ ابراهیمی ایریایی 6 سال، اسماعیل عبدی 6 سال، جعفر عظیم زاده 6 سال، داود رضوی 5 سال، بهنام موسیوند 1 سال (و 2 سال تعلیقی)، نوید کامران 1 سال، رضا شهابی 1 سال، عثمان اسماعیلی 1 سال و... . اینها احکام زندان است که در ماه های اخیر در کمال «گشاده دستی» نثار فعالان کارگری و اجتماعی و مدنیِ نام برده شده است،

بـاز هم 8 مارس و یـادآوری مبارزات سیاسی و اجتماعی زنانی که بیش از یک قـرن پیش علیه تبعیض در برابر حاکمان، به پـا خواستند .
امـا شوربختانه در میهن مان وضعیت سیاسی و اجتماعی زنـان با وجـود شیـر زنـانـی که بـرای عدالت خواهی و مطالبات خـود با مبـارزه خستگی نـاپـذیـر در بـرابـر رژیم زن ستـیـز جمهوری اسلامی ایستـاده اند کمـاکـان، نتوانسته اند به همان حقـوق طبیعـی اولیه خود دست یـابنـد از جمله  انتخـاب پوششی که داشتنـد و از آنهـا گرفته شد چرا که، یک مُشت آیت اله که خود ناقـص العقـل هستند 38 سال است حکومتی از نـوع دیکتاتوری فاشیسم مذهبی را در ایـران تشکیل داده اند که برای سـرنـوشت نیمـی از جامعه، از احکـام قُـرون وسطایـی استفـاده می کنند و زنان را مانند خود، می پندارند.

فیس بوک - امروز فرصتي دست داد تا بعد از إتمام نمايش انتخابات و أرام گرفتن شور حسيني در بين برگزاركنندگان و انتخاب شوندگان و راي دهندگان و پس لرزه هاي اجتماعي ان ، ساعتي را به بررسي اين شتر ، گاو ، پلنگ بپردازم و در اين ميان بيش از هر چيز اطلاعيه شما در دفاع از حق راي خودتان نظر مرا جلب نمود .
بانو صديقي ، حديث و دليل و برهان بسيار است اما قويترين دليل شما براي راي دادن ( حفظ جمهوريت اين نظام ) بيان شده است .

آقای سازگارا!
37 سال است که بعنوان  لعبتکی لعبتک باز  !  بر نطع خونین ملک ایران بازی میکنید  و در نتیجهء رفتار پندار و گفتار  خائنانه  کینه توزانه  و ضد ایرانی شما و هم پیمانان سرخ و سبز و سیاه و بنفشتان همهء داشته های  قربانیان بیشماری چون من یک یک به صندوق عدم رفته  است .
 مدتیست که علاوه بر همهء سکوهای پرش رسانه ای در یمین و یسار ینگه  دنیا  فصحت میدان ارادت جناب میبدی - دوست گرامی دورا دور مرا -   هم  کسب کرده اید  و مرد سخنگوی  گوی زن گشته اید !  و  لابد بایستی  که بابت اعترافات تکان دهنده و خاطرات مافیایی شما - هرچند که با همان مهارتها و آموزه های  استاد ازل  کی جی بی! تکنیکهای تلطیف و تقلیل و حتی تزریق حقانیت آنها به مخاطب  را بخوبی بکار میبندید ! - نشان لیاقت و وطن پرستی و عنوان قهرمان ملی را هم تقدیمتان کنیم !

اخبار روز - راستش ابتدا، در خلوط با خود، نتیجه می گرفتم که رای ندهم. ولی وقتی که به سایت ها و بخصوص به فیس بوک و دیگر شبکه های اجتماعی مراجعه و "دعوای" دو لشکر "متخاصم" شرکت و تحریم کنندگان حرفه ای را دنبال می کردم، زمانی پابرجا بر"تصمیم رای ندادن خود" و در مرحله دیگر در کنار "ضد تصمیمم" آلاخون والاخون می شدم.
       وقتی که استدلال های موافقین را می خواندم و می شنیدم که:
       ــ "با شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری به عناصر شاخص جبهه استبدادی-فقاهتی نه بگوییم تا نگذاریم سلطه طالبان و داعشیان وطنی بر نهادهای انتخاباتی کامل گردد."؛    

بازدید کننده گرامی، مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود. برای پیشگیری از اشاعه واژه های غلط که امروزه در اینترنت متداول شده است خواهشمندیم اگر با املای نادرست واژه ای در این مطلب روبرو می شوید آنرا به ایمیل نهاد مردمی اعلام فرمائید.

 

سرزمینمان ایران

Image104.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image11.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید