هم میهنان عزیز،جوانان آزاده ایران،

فرقه تبهکار حاکم میرود تا در دوری تازه از کلاه برداری انتخاباتی سابقه دار خود، بار دیگر آینده و هستی شما را قربانی بقای موجودیت نکبت بار و ایران ستیز خویش کند. منافع این فرقه با منافع ملی ایران در تضاد آشتی ناپذیر هستی و نیستی قرار گرفته است. شکل گیری اراده ملی ما در نسل شما فرزندان این مرزوبوم ،نخستین گام در راستای نوزایش ایران خواهد بود.

 

 آزادی های فردی و اجتماعی و همه موارد دیگر در یک جامعه دمکراتیک را به غیر از مبارزه کردن بدست نمی آید و رای دادن در نظام های فاشیست و سرکوبگر همچون جمهوری اسلامی چیزی به غیر از خریدن عمر بیشتر برای حکومت، و فریب خوردن تبلیغات رسانه ها و شخصیت های مدافع طول عمر رژیم، و در نهایت یک کاری برعلیه زندگی حال و آینده مان نخواهد بود. و در طول عمر جمهوری اسلامی به همه ما ثابت شده است که سیستم قانونی و اجتماعی زندگی مردم ایران نه براساس حضور میلیونی آنها در پای صندوق های رای  بلکه از پشت پرده مافیای اطلاعاتی و امنیتی ها و ولایت مطلقه فقیه است.این روزها دستگاه های تبلیغاتی رژیم که، مانند همه ی وسائل دیگر اعمال نظر سیاسی، از سی و هشت سال پیش در انحصار قدرت حاکم است با تمام قوا می کوشند تا عده ی هرچه بیشتری از مردم اسیر کشور را به صف های انتخاباتی بکشانند تا قدرت خود مردم را به رخ خود آنان بکشند و مردم را از ملت و ملت را از مردم بترسانند !در آستانه ی به اصطلاح «انتخابات» ریاست جمهوری، رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه ای، در مراسم «بزرگداشت روز معلم» رسماً و به طور واضح و روشن در مورد دو  موضوع  مهم صحبت کرده است(*). آنچه او می گويد می تواند پاسخی به همه ی کسانی باشد که همچنان تصور می کنند که حضورشان در رأی گیری اثری در سرنوشت ایران و ایرانی دارد و، در نتيجه، مردم را تشویق به شرکت در انتخابات می کنند، و یا همچنان تصور می کنند و به خورد مردم می دهند که این حکومت قابلیت اصلاح دارد.


بازی انتصخابات در ایران تحت سیطره و تسلط جمهوری اسلامی آغاز شده است و باید بار دیگر نقاط تمایز را در این میان روشن کرد. شفافیت سیاسی در این بزنگاه ها بسیار مهم است تا گمان بر این نرود هرکه خود را در جایگاه اپوزیسیون معرفی می کند و می نشاند، رنگی از عناد با نظام اسلامی برده است. چه بسیاری هستند که خود را اپوزیسیون جمهوری اسلامی می نامند و می دانند، اما موسم انتصخابات که فرا می رسد، عنان از کف می دهند و چنان تحلیل ها و مواضعی از خود بروز می دهند که مبادا از صف مشروعیت بخشان به نظام اسلامی عقب بمانند. هنوز فراموش نکرده ایم کسانی که در آمریکا و اروپا، در حالیکه خود فراری و پناهنده بودند و هستند، چگونه رای به یکی از شرم آورترین لیست های به اصطلاح انتخاباتی را در اسفند 94 تشویق کردند؛ یعنی رای به محمدی ری شهری و دری نجف آبادی. دو تن از جانیان مسلّم تاریخ نظام اسلامی که در یک شرایط عادی اکنون باید در زندان ها، باقی عمر خود را می گذراندند اما از طرف اپوزیسیون به اصطلاح دموکراسی خواه، به عنوان اعضای لیست «امید» معرفی شدند.

بازدید کننده گرامی، مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود. برای پیشگیری از اشاعه واژه های غلط که امروزه در اینترنت متداول شده است خواهشمندیم اگر با املای نادرست واژه ای در این مطلب روبرو می شوید آنرا به ایمیل نهاد مردمی اعلام فرمائید.

 

سرزمینمان ایران

Image106.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image2.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید