ف. تابان سردبیر اخبار روز است. با او گفتگویی در مورد انتخابات پیش رو انجام داده ایم که در زیر می خوانید:
اخبار روز: آقای تابان، حکومت و طرفداران رای دادن، از سرنوشت ساز بودن این انتخابات سخن می گویند، آیا این انتخابات سرنوشت ساز است؟
ف. تابان: از خرداد ۷۶ تا به حال کدام انتخابات از نظر این ها سرنوشت ساز نبوده و حکم مرگ و زندگی را نداشته است؟ هر چهار سال و شاید دقیق تر اگر بگوییم هر دو سال، یک بار این موضوع «سرنوشت ساز» بودن انتخابات به میان می آید. هر دو سال یک بار ایران بر سر دو ر اهی سرنوشت قرار می گیرد و چندان آبی هم تکان نمی خورد. جمهوری اسلامی همانی است که بوده و به طور مداوم در جهت عقب پس می رود. هم حکومت و هم اپوزیسیون طرفدار رای دادن به کاندیداهای حکومت هر دو با هم این موضوع «سرنوشت» را به میان می کشند. این تنها یک مورد از این همانی و همدلی هایی است که در این مدت بین حکومت و بخشی از اپوزیسیونش به وجود آمده است. به حکومت کاری ندارم، اما طرفداران به شرکت در انتخابات مجبورند با استفاده از چنین واژه ها و پرداختن چنین تصویرهایی موضوع شرکت در انتخابات را به خود و دیگران بقبولانند...علی خامنه ای ، می گوید که "هرکس ایران را دوست دارد، هرکس نظام را دوست دارد، بیاید پای صندوقهای رأی."
این گزاره در خود یک دوگانگی ژرف دارد و امکان وجودی در واقعیت ندارد. یعنی نمیتوان هم ایران را دوست داشت و هم نظام سرکوبگر ایران ویرانساز را. این ادعا بمانند اینست که هم زندانی و هم زندانبان را که شلاق و قفل بدست دارد، دوست داشته باشیم. مثل این است که هم طرفدار بردگان باشیم و هم برده داران باشیم. یا اینکه هم ایراندوست باشیم و هم دوستدار سرکوبگران مردمان، و برویم به زندانبان و برده داران و دشمنان ایران رای بدهیم! البته در خیالات جاهلانه این امکان پذیر است اما در حد همان خیالات و در حد یک توهم و شعبده!


تندرو ترین فرد این نظام کیست؟ حسین شریعتمداری؟ یا حتا کسی تندرو تر از او. آیا تصور میکنید که در این سالها چنانچه چنین فردی بر مسند ریاست جمهوری این نظام نشسته بود و کسانی شبیه او در مجلس و شورای نگهبان و مقام ولایت فقیه نشسته بودند امروز ما با آمریکا در حال جنگ بودیم و کشور به فنا رفته بود؟ ابدا چنین نیست. ایران دقیقا همانجایی قرار داشت که امروز قرار دارد. شعارهای اینها گوناگون هست اما عمل آنها باید یکسان باشد اگرنه حکم نابودی خودشان را امضا کرده اند. یعنی حسین شریعتمداری و خامنه ای هم همانگونه به برجام میرسیدند که حسن روحانی رسید.


 
هم آوا و همگام؛

نه" به نمایش "انتخابات" رژیم جمهوری اسلامی"!

ایرانیان آزادی خواه

ما کنشگران سیاسی باورمند به آزادی و برپایی مردمسالاری در ایران، همراه با بسیاری از دیگر هم میهنان، شما را به همگامی برای بایکوت نمایش "انتخابات" رژیم "جمهوری" اسلامی دعوت می کنیم.هم میهنان عزیز،جوانان آزاده ایران،

فرقه تبهکار حاکم میرود تا در دوری تازه از کلاه برداری انتخاباتی سابقه دار خود، بار دیگر آینده و هستی شما را قربانی بقای موجودیت نکبت بار و ایران ستیز خویش کند. منافع این فرقه با منافع ملی ایران در تضاد آشتی ناپذیر هستی و نیستی قرار گرفته است. شکل گیری اراده ملی ما در نسل شما فرزندان این مرزوبوم ،نخستین گام در راستای نوزایش ایران خواهد بود.

 

 آزادی های فردی و اجتماعی و همه موارد دیگر در یک جامعه دمکراتیک را به غیر از مبارزه کردن بدست نمی آید و رای دادن در نظام های فاشیست و سرکوبگر همچون جمهوری اسلامی چیزی به غیر از خریدن عمر بیشتر برای حکومت، و فریب خوردن تبلیغات رسانه ها و شخصیت های مدافع طول عمر رژیم، و در نهایت یک کاری برعلیه زندگی حال و آینده مان نخواهد بود. و در طول عمر جمهوری اسلامی به همه ما ثابت شده است که سیستم قانونی و اجتماعی زندگی مردم ایران نه براساس حضور میلیونی آنها در پای صندوق های رای  بلکه از پشت پرده مافیای اطلاعاتی و امنیتی ها و ولایت مطلقه فقیه است.

بازدید کننده گرامی، مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود. برای پیشگیری از اشاعه واژه های غلط که امروزه در اینترنت متداول شده است خواهشمندیم اگر با املای نادرست واژه ای در این مطلب روبرو می شوید آنرا به ایمیل نهاد مردمی اعلام فرمائید.

 

سرزمینمان ایران

iran7.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image1.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید