تندرو ترین فرد این نظام کیست؟ حسین شریعتمداری؟ یا حتا کسی تندرو تر از او. آیا تصور میکنید که در این سالها چنانچه چنین فردی بر مسند ریاست جمهوری این نظام نشسته بود و کسانی شبیه او در مجلس و شورای نگهبان و مقام ولایت فقیه نشسته بودند امروز ما با آمریکا در حال جنگ بودیم و کشور به فنا رفته بود؟ ابدا چنین نیست. ایران دقیقا همانجایی قرار داشت که امروز قرار دارد. شعارهای اینها گوناگون هست اما عمل آنها باید یکسان باشد اگرنه حکم نابودی خودشان را امضا کرده اند. یعنی حسین شریعتمداری و خامنه ای هم همانگونه به برجام میرسیدند که حسن روحانی رسید.


 
هم آوا و همگام؛

نه" به نمایش "انتخابات" رژیم جمهوری اسلامی"!

ایرانیان آزادی خواه

ما کنشگران سیاسی باورمند به آزادی و برپایی مردمسالاری در ایران، همراه با بسیاری از دیگر هم میهنان، شما را به همگامی برای بایکوت نمایش "انتخابات" رژیم "جمهوری" اسلامی دعوت می کنیم.هم میهنان عزیز،جوانان آزاده ایران،

فرقه تبهکار حاکم میرود تا در دوری تازه از کلاه برداری انتخاباتی سابقه دار خود، بار دیگر آینده و هستی شما را قربانی بقای موجودیت نکبت بار و ایران ستیز خویش کند. منافع این فرقه با منافع ملی ایران در تضاد آشتی ناپذیر هستی و نیستی قرار گرفته است. شکل گیری اراده ملی ما در نسل شما فرزندان این مرزوبوم ،نخستین گام در راستای نوزایش ایران خواهد بود.

 

 آزادی های فردی و اجتماعی و همه موارد دیگر در یک جامعه دمکراتیک را به غیر از مبارزه کردن بدست نمی آید و رای دادن در نظام های فاشیست و سرکوبگر همچون جمهوری اسلامی چیزی به غیر از خریدن عمر بیشتر برای حکومت، و فریب خوردن تبلیغات رسانه ها و شخصیت های مدافع طول عمر رژیم، و در نهایت یک کاری برعلیه زندگی حال و آینده مان نخواهد بود. و در طول عمر جمهوری اسلامی به همه ما ثابت شده است که سیستم قانونی و اجتماعی زندگی مردم ایران نه براساس حضور میلیونی آنها در پای صندوق های رای  بلکه از پشت پرده مافیای اطلاعاتی و امنیتی ها و ولایت مطلقه فقیه است.این روزها دستگاه های تبلیغاتی رژیم که، مانند همه ی وسائل دیگر اعمال نظر سیاسی، از سی و هشت سال پیش در انحصار قدرت حاکم است با تمام قوا می کوشند تا عده ی هرچه بیشتری از مردم اسیر کشور را به صف های انتخاباتی بکشانند تا قدرت خود مردم را به رخ خود آنان بکشند و مردم را از ملت و ملت را از مردم بترسانند !

بازدید کننده گرامی، مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود. برای پیشگیری از اشاعه واژه های غلط که امروزه در اینترنت متداول شده است خواهشمندیم اگر با املای نادرست واژه ای در این مطلب روبرو می شوید آنرا به ایمیل نهاد مردمی اعلام فرمائید.

 

سرزمینمان ایران

baldar2.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image18.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید