ملت ايران در ديماه در بيش از ٩٠ شهر بزرگ و كوچك در سراسرايران به خيابانها امدند . اين خيزش عمومى نه تنها رژيم كه بلكه رسانه هاى فارسى زبان خارج از كشور را غافلكير كرد. تمام دنيا از اين خيزش ملى سخن گفتند و نوشتند و فيلمهاى خروش مردم را همراه با شعارهاى ساختار شكن و بسيار پايه اى و مستقيم بر عليه كل نظام جمهورى اسلامى و قدر دانى از پادشاهان پهلوى و برگشت پادشاه به ايران را با وسعت فراوان منعكس كردند . شعار كليدى معترضين ، إصلاح طلب اصولگرا ديگه تمومه ماجرا ،مورد توجه بسيارى از به اصطلاح مبارزين خارج از كشور قرار گرفت .؛؛؛ملتِ بزرگِ ایران!

پیامِ دی‌ماهِ شما، بهمن را از اسارتِ دروغ آزاد کرد. چرا که وجدانِ مشترکِ ما دروغ نمی‌گوید!
چرا که در فرهنگ و در باورهایِ نیاکانِ این مرز و بوم، دی، بمعنیِ دادار و آفریننده، از صفاتِ اهورایی ماست.

ملتِ بزرگِ ایران!

یک ماهی از خیزشِ ملی و دلیرانه‌یِ شما که همانآ بانگِ بیداریِ شما ملتِ بزرگِ ایران بود می‌گذرد. در دی‌ماه دلاوری، در دی‌ماه بیداری، در دی‌ماه از خود گذشتگی، این شما بودید که در چهار گوشه‌یِ میهنِ پهناورمان بپا خاستید. شمایی که دیروز جگرگوشه‌‌تان “قادسیه صدام” را به کابوس دشمن تبدیل ساخت. شمایی که نورچشمتان در شنزارهایِ جنوب جاودانه شد.

این شما بودید که تبهکارانی که زندگی‌تان را قربانیِ بقایِ نکبت‌بار خویش کرده‌اند، در سراشیبیِ سرنگونی قرار دادید.
در طلوع بیداری، در پایانِ شبی سی‌ ونه‌ ساله، فرقه تبهکار حاکم می‌رود تا فجرِ دروغینِ خود را به‌ نمایش بگذارد. چرا که در تقویم دروغ‌پرستی، دروغ، فجر و سالگرد خود را دارد!


جهان، پیام شما را شنیده. اصلاح‌طلب و اصولگرا هر دو در خون مردم ایران نان می‌زنند
هم‌میهنان عزیز،
در جفای تبعید و دوری ناگزیر از سرزمین و میهن عزیزمان و ناتوان در همیاری و همراهی شما در آوردگاه نبرد با جمهوری اسلامی، ما امضاکنندگان این نامه، اندک پژواک غریوهای شکوهمندتان در بیرون مرزهای میهن دربندمان هستیم. اگرچه آوازه بی‌باکی و دلیری شما هم‌میهنان در این چند روز چنان است که چشم جهان را به ایران خیره ساخته است ولی بدانید که تنها نیستید و تنها نیستیم. چنان‌که در گذشته نیز با رصد تحولات جهانی به‌نفع صدای دادخواهی ملت‌مان، خواستار بریدن شریان‌های مالی سپاه و مافیای ولی‌فقیه شده بودیم چرا که هنوز فریاد نداهای جنبش سبز در گوش‌مان بود که «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران».

۳ آبان ۱۳۹۶
جنابِ آقای رئیس جمهور،

صحبت‌های محبت‌آمیزِ شما درباره‌ی مردمِ ایران حینِ اعلامِ راهبردِ جدیدِ آمریکا در قبالِ رژیمِ ایران موجبِ دلگرمیِ «دیرپای‌ترین قربانیانِ آن رژیم» شد. چنانکه به درستی بیان کردید، رژیمِ متعصب در طولِ چهل سالِ گذشته مردمِ ایران را از فرهنگ و هویتِ غنیِ تاریخی‌شان محروم کرده، حقِ حاکمیتِ آنها بر میهن‌شان را ربوده، و آنها را در کشورِ خودشان گروگان گرفته.

با نظر به این حقایق، بسیاری از ایرانیان با شما و دولتِ شما در بابِ لزومِ جلوگیری از بلندپروازی‌های جنایتکارانه و اعمالِ آخرالزمانیِ رژیمِ ایران موافق هستند. اصرارِ دولتِ شما بر لزومِ بازبینیِ کاملِ توافقِ سرسریِ اتمی با رژیم و همچنین قرار دادنِ سپاه پاسداران در لیستِ تروریسمِ بین‌المللی کاملا موجه است.

بازدید کننده گرامی، مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود. برای پیشگیری از اشاعه واژه های غلط که امروزه در اینترنت متداول شده است خواهشمندیم اگر با املای نادرست واژه ای در این مطلب روبرو می شوید آنرا به ایمیل نهاد مردمی اعلام فرمائید.

 

سرزمینمان ایران

eram.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image20.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید