اگر تیر‌باران های پشت بام مدرسه علوی سینه افسران ارتش ایران و وابستگان حکومت گذشته را نشانه گرفت و بر قلب آنها نشست و مبتلایان به فتیشیسم انقلابی هلهله‌کنان بیرق‌های سرخ‌رنگ خود را بر قله‌ی انقلاب برخاسته از تئوری حکومت مشروعه فضل الله نوری فروکوفتند، اگر در آن روزها جو حاکم بر جامعه ی مسخ شده بوی دود و آتش بر پیکر کهنسال کشور و ریختن خون جوانان را می داد و دیوِ بیرون‌‌آمده از شیشه در قبرستان شهر نعره می‌زد:
"من دولت تعیین می‌کنم، من تو دهن این دولت می‌زنم، من دولت تعیین می‌کنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم، من به واسطه اینکه ملت مرا قبول دارد (تکبیر حضار)"۱
آیا هدف او در این لحظه جز آن بود که امروز به وضوح می بینیم : نابودی کشور؟
او با استناد به دارابودن مشروعیت فقهی و به نیتِ شومِ بسط دادن آن به مشروعیت سیاسی بدعتی بجای گذاشت که منتج به اسارت کامل ملت شد و حاکمیت مبتنی بر بدعت مذکور، همان که همچون بختک چهل سال است زندگی را بر ملت سیاه کرده، جز با هدف گلوله قراردادن سر و قلب مردم بی‌پناه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نمی‌توانست مدتی طولانی بر این ملت کهنسال سلطه داشته باشد.
چنان بسان فرنجک فرو گرفته مرا / که بود مردنم آسان و دم زدن دشوار
«مختاری غزنوی»


در آن روزها و در فضای رعب و وحشتی که مبتلایان به فتیشیسم انقلابی همراه با اجامر امام دروغین و کذاب ایجاد کرده بودند در کنار اکثریتی خاموش بخش دیگری هم بود که ماسک از چهره ی دیو تبهکار دین فروش برداشت و با قاطعیت تمام اعلام کرد: راهی که این دیو می‌نمایاند و شما را به آن سوق میدهد به نابودی کشور منتهی خواهد شد. نُماد آن بخش بیدار جامعه، دکتر شاپور بختیار میراث دار واقعی دکتر مصدق بود که در میدان مبارزه با استبدادِ فرسوده ی پیشین و توتالیتاریسم در حال صعود جاهل، و به مراتب مخوف‌تر نعلین با قبول مسئولیت نخست‌وزیریِ نظام مشروطه یک ‌تنه راهی را گشود که امروز ملت ایران، با پرداخت بهایی گزاف، ناچار به بازگشت به آن است و تنها با ادامه آن به هدف استقرار حاکمیت خود خواهد رسید.
و اگر در این چهل سال هرآنچه فاجعه است بر این کشور و بدست این گروه ضد ایرانی بر کشور رفته است، بازهم پیکر زخمی شده ایران همچنان قدرت این را دارد که پشت این هیولا را به خاک بمالد، روزی نبوده است که جوانان در مقابل بی عدالتی و جنایاتی که این باند مافیایی بر کشور رواداشته است به نوعی قیام نکرده باشند؛ قیام هایی که آخرین آنها خیزش آبانماه ۹۸ است که طی آن بیش از ۱۰۰۰ نفر از نوجوانان و جوانان، این بهترین فرزندان وطن و سازندگان آینده ی آن به قتل رسیدند.
اکثریت تحلیل گران قیام آبانماه و دیگر اعتراضاتی که به کشته شدن هزاران تن از هموطنانمان انجامیده است، متفق النظر هستند که این اعتراضات خودجوش و بدون یک رهبری سیاسی بوده اند. جالب توجه این است که شرکت کنندگان در این اعتراضات اخیر دارای سنینی میانگین سنی بین ۱۳ تا ۳۰ بوده اند. و اکثر آنها که به قتل رسیدند دانش آموزان، دانشجویان یا فارغ التحصیلانی بوده اند که با سلطه ی این دستگاه مخوف مافیایی برای خود آینده ای روشن نمی دیدند. به همین جهت ما با دیدن ویدئوهایی که توسط مردم تهیه شده اند شاهد رویارویی شجاعانه و تهورآمیز آنان با مزدوران ضدایرانی هستیم؛ رفتاری که نشان دهنده ی از جانگذشتگی این جوانان است.
تاکنون بعداز هر قتل عامی که مزدوران ضدایرانی مرتکب میشدند، مادران و پدران و بازماندگان داغدیده در غم ازدست دادگان خود فرومیرفتند و دادخواهی را به آینده واگذارمی کردند. ولی این بار ما شاهدیم که سوگواری جای خود را به اعتراض و حق جویی ملت ایران علیه سلطه حاکمان ضد ایرانی داده است. و البته باید یادآور شد که مادران کشتارهای سال ۶۷ بدعتی را پایه گذاردند که امروز به شکل وسیعتری تبدیل به جنبش حق خواهی ملت ایران شده است.
تک تیراندازهایی که مغز و سر جوانان میهنمان را هدف قرار دادند راه بدعت گذار خود را، که جز سودای انتقام و کشتن هدف دیگری را دنبال نمیکرد، ادامه میدهند. هدف دستگاه مافیایی حاکم خفه کردن هر صدای اعتراضی است. بدین جهت دستگاه حاکم با ایجاد رعب و وحشت در جامعه و با دلجویی خصوصی اما کاذب از خانوادهای مقتولین هدف قطع رابطه بین آنها و خنثی کردن جنبشی را که مدتهاست به راه افتاده است دنبال می کند.

 


مسیری که جامعه ایران درصورت عدم دخالت کشورهای سلطه گر انتخاب خواهد کرد جز در جهت استقرار حاکمیت ملی و دمکراسی نخواهد بود. برای این انتخاب با زمینه ی تاریخی آن امکان اینکه به کجراهه برود کمتر خواهد بود. بدین جهت قبل از اینکه مخالفان حکومت مشروعه بدنبال دعوا بر سر سلطنت یا جمهوری باشند، با تعریف جایگاه خود در چارچوبی حقوقی، مانند قانون اساسی بجامانده از انقلاب مشروطه، می توانند در آینده ای نه چندان دور با استناد به آن قانون مشروعیت پیدا کرده و حق خواهی کنند.
با توجه به تمام رخدادهای چهل سال اخیر و سیر تحولات سیاسی کشور ائتلاف همه ی نیروهای طرفدار حاکمیت ملی و دمکراسی امری ضروری و حیاتی است. این ائتلاف باید مبنی بر اصولی باشد که بر اساس آنها بتوان در دوران گذار از نظام کنونی به رژیم دموکراسی کلیه‌ی حقوق و آزادیهای قانونی را برای همه ی نیروهای پایبند به حاکمیت ملی و دمکراسی مهیا کرد.
از روز اول دستهایی که فتنه ی خمینی را در خفا یا بطور علنی پشتیبانی میکردند، توانستند همه ی کسانی را که توان مقابله با این دستگاه منحوس را داشتند هدف تیرهای زهرآگین خود قرار دهند تا ملت ایران، روزی که به ماهیت مهلک این قدرت پی برد، فاقد یک رهبری سیاسی ملی اصیل باشد.
روزی که با چشم‌پوشی از طرف (بالاخص) دولتهای غربی در اروپا و آمریکا نسبت به جنایات این دستگاه تبهکار، دست عوامل جنایتکار جمهوری اسلامی به خون دکتر برومند و دکتر بختیار آلوده شد، یکی از نویسندگان نشریه ی قیام ایران نوشت: "در دریای خروشان ایران مرواریدهای دیگری بوجود خواهند آمد". آیا با این توصیف وقت آن نرسیده است که پاسخ همه ی فداکاری هایی را که ملت ایران در این چهل سال اخیر کرده است با تعریفی شفاف از ارائه ی برنامه ای مشخص بر پایه و اساس اصولی پاسخ دهیم؟ و شرایطی را بوجود آوریم که در نهایت در دریای خروشان ایران و در بستر صدف آزادی و آزادگی مرواریدهای دیگری بتوانند بوجود آیند.
همان گلوله هایی که در روزهای شکل گیری فتنه رها شد و سینه ی هموطنانمان را شکافت، امروز نیز سر و قلب جوانان میهنمان را هدف قرار داده است. با شدت گرفتن اعتراضات و پشتیبانی سازمانهای مدنی و گروههای سیاسی از این حرکتها و برای نمونه اعتراض مسالمت آمیز در روز پنجم دیماه چشم انداز زمینه های هماهنگی وسیع ائتلاف سیاسی بوجود خواهد آمد. تحریم وسیع و همصدای انتخابات فرمایشی در مسیر این که ملت ایران بتواند اراده ی خود را در نفی دستگاه مافیایی ولایت فقیه با صدای بلند اعلام کند و به ملل دیگر نشان بدهد که بدنبال استقرار حاکمیت ملی و دمکراسی میباشد نقطه ی عطفی خواهد بود.


البرز هرازی
۳ دیماه ۱۳۹۸ / ۲۴ دسامبر ۲۰۱۹
---------------
1- https://www.tasnimnews.com/fa/news/1391/11/12/17460/ 

 

عضویت در نهاد مردمی

عضویت هم میهنان و افراد در نهاد مردمی به دو صورت پشتیبانان حقیقی برای ساکنین خارج کشور و یا پشتیبانان مستعار برای هم میهنان ساکن در ایران  می باشد.
از شما هم میهن گرامی دعوت می شود برای همکاری با هموندان  نهاد مردمی که برای استقرار نظامی دموکراتیک در ایران تلاش می نمایند به نهاد مردمی بپیوندید و ما را در اجرای پروژه های سرنگونی فرقه تبهکار اسلامی حاکم در ایران یاری فرمائید.

برای خواندن راهنمای ثبت عضویت اینجا کلیک کنید

تولیدات نهاد مردمی

در دفتر روابط عمومی نهاد مردمی، بخش تولیدات با همکاری گروه محتوا و گروه نویسندگان کلیپ هائی برپایه اخبار روز و رویدادهای مربوط به ایران تهیه می شود که در شبکه های مجازی نهاد مردمی شامل فیسبوک، یوتیوب، تلگرام و اینستاگرام منتشر می شوند.
کلیپ های ایران چه خبر بطور روزانه تهیه و منتشر می شوند
برای بازدید و یا اشتراک در شبکه های مجازی نهاد مردمی روی لوگوهای زیر کلیک نمائید

Image2.jpg

نه به

قراردادها و

موافقنامه ها

با 

روسیه و

چین

چین و

روسیه

می باید

ایران را

ترک کنند

   
 سرزمینمان ایران  مبارزات ملت ایران آرشیو سیمای نهاد مردمی