ایران در هفته‌های اخیر شاهد تحولات بسیاری بوده است که وظایف حساسی را بر عهده نیروها و شخصیت‌های سیاسی مخالف نظام کنونی، چه در داخل کشور و چه خارج از مرزها، گذاشته است. خیزش مردمی دی‌ماه، نافرمانی مدنی زنان علیه حجاب اجباری، اعتراض‌ها و تجمعات کارگران و کارمندان و مزدبگیران، و مقاومت دراویش گنابادی حکایت از استیصال مردم از نظام کنونی و قطع امید آنها از اصلاح‌طلبان دارد. شخصیت‌ها و نیروهای مخالف نظام باید در شرایط کنونی نقشه راه گذار از جمهوری اسلامی و آماده ساختن شرایط برای تعیین سرنوشت از راه مراجعه به صندوق رای را ترسیم کنند. این نیروها و شخصیت‌ها باید منافع ملی را در اولویت قرار دهند تا در فضای آزاد سیاسی مردم بتوانند برای آینده خود تصمیم بگیرند. شاهزاده رضا پهلوی، بدون شک یکی از مطرح‌ترین شخصیت‌های سیاسی در این برهه زمانی است. نام او در جریان خیزش دی‌ماه بارها در تظاهرات‌هایی که از جنوب تا شمال و از شرق تا غرب کشور برگزار شدند، مطرح شد. احمر رأفت در واشنگتن با شاهزاده رضا پهلوی گفتگویی اختصاصی انجام داده که در آن وضعیت کنونی ایران، مبارزات و خواست‌های مردم، و نقشی که نیروهای اپوزیسیون باید در این مقطع حساس تاریخی ایفا کنند مورد بررسی قرار گرفته است.

www.kayhan.london

بازدید کننده گرامی، مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود. برای پیشگیری از اشاعه واژه های غلط که امروزه در اینترنت متداول شده است خواهشمندیم اگر با املای نادرست واژه ای در این مطلب روبرو می شوید آنرا به ایمیل نهاد مردمی اعلام فرمائید.

 

سرزمینمان ایران

Image1071.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image10.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید