ملت ايران در ديماه در بيش از ٩٠ شهر بزرگ و كوچك در سراسرايران به خيابانها امدند . اين خيزش عمومى نه تنها رژيم كه بلكه رسانه هاى فارسى زبان خارج از كشور را غافلكير كرد. تمام دنيا از اين خيزش ملى سخن گفتند و نوشتند و فيلمهاى خروش مردم را همراه با شعارهاى ساختار شكن و بسيار پايه اى و مستقيم بر عليه كل نظام جمهورى اسلامى و قدر دانى از پادشاهان پهلوى و برگشت پادشاه به ايران را با وسعت فراوان منعكس كردند . شعار كليدى معترضين ، إصلاح طلب اصولگرا ديگه تمومه ماجرا ،مورد توجه بسيارى از به اصطلاح مبارزين خارج از كشور قرار گرفت .؛؛؛

بعد از دستكيرى تعداد زيادى از معترضين و كشته شدن تعداد بسيارى از جوانان خانواده هاى دستكير شدگان و زندانيان در مقابل زندان اوين تجمع كردند و فيلم خبر انها در همه جا منتشر شد و شعار مرگ بر خامنه اى و مرك بر روحانى بگوش ميرسيد كه به ناگهان پس از روزها تحصن يك شب در مقابل زندان اوين تعدادى از دراويش گنابادى كه پنج نَفَر از انها در ميان دستكير شدگان بودند در مقابل زندان اوين تجمع كردند و سخنگوى انها با اعلام الله و اكبر و شعار الله و اكبر به ناگهان شعارى را كه در تمام مدت اعتراضات ، حساب شده از بين مردم پاك شده بود را سر دادند و سخنكوى دراويش اعلام كرد كه با همين الله و اكبر به صلح و ارامش خواهند رسيد !!! دقايقى بعد از اين شعار پنج عضو دراويش كه چهار مرد و يك زن بودند در مقابل چشم خانواده هاى منتظر كه روزها و شبها را براى كرفتن حتى خبرى كوچك در مقابل زندان سپرى كرده بودند ازاد شدند كه مورد اعتراض خانواده ها قرار كرفت !!
دختر انقلاب مطرح شد و بعد از كذشت تقريبا يك هفته بيخبرى ناگهان مورد توجه خانم ستوده و خانم علينژاد قرار گرفت و بحث پايه اى سياسى در مورد گذر از كل نظام جمهورى اسلامى معطوف شد به بحث حجاب اجبارى . رسانه هاى فارسى زبان در خارج ، سايتهاى خبرى ناگهان تمام توجه و تمركزشان به بحث حجاب اجبارى و اعتبار بخشيدن به دولت و درخواست تصحيح قانون براى حجاب اجبارى شد . امارها بيرون امد ، ستاره رسانه اى پيدا شد و حركت انقلابى دختر خيابان انقلاب كه با حمايت تعدادى زنان شجاع در شهرهاى مختلف و با پارچه هاى رنگارنگ به چشم امد را منحصر به درخواست به تغيير قانون حجاب اجبارى كرد و ميز گرد و تجزيه تحليلها شروع شد در مورد قانون حجاب اجبارى ! اين تغيير برخورد مورد اعتراض نيروهاى برانداز قرار كرفت و مخالفتها ى بسيارى را در ميان مبارزين به حق إيجاد كرد و با هوشيارى سعى به متوجه كردن نيروها شد كه از مسير اصلى و خواست پايه اى مردم ايران يعنى شعار اصلى گذار از نظام جمهورى اسلامى و محكوميت كل نظام خارج نبايد شد.
دو شب پيش ناگهان در مقابل منزل رهبر دراويش گنابادى نيروهاى امنيتى ظاهر شدند و در بيرون خانه حتى به معترضين اجتماع كرده در خيابان وقتى شروع به شعار ، مرك به ديكتاتور ، شروع شد ، پيشنهاد شد شعار ندهيد كه مبادا شعارها خارج از كنترل شود . به ناگاه شعار ، يا على يا على برخاست ! بدين وسيله شعارهايى كه در تمام مدت اعتراضات مردمى كاملا محو شده بود و جاى خود را به شعارهاى سنكين و ساختار شكن داده بود دوباره توسط يك نيروى مذهبى اسلامى كوچك مطرح شد !!
اينبار نوبت دراويش گنابادى شد كه توجه تمامى رسانه هاى فارسى زبان را در خارج مخصوصا مانند حجاب اجبارى توسط سه مادر اصلى يعنى بى بى سى و راديو فردا و صداى امريكا قرار كرفت ! ! بله اطاق فرمان دستگاه امنيتى رژيم بيكار نه نشست و پس از بيرون آمدن از شوك سورپرايز مردم به حركت درامد !
در اين مدت اين سه مادر رسانه اى ،ديگر كلامى از شعارهاى سياسى پايه اى را حتى يكبار به زبان نياوردند !بطور واضح و بسيار شفاف تمام فريادهاى مردم صد شهر ايران سانسور شد و تبديل شد به شعار چند اصلاح طلب با سابقه در مورد تصحيح قوانين نظام اسلامى و دوباره خريد زمان براى بهتر شدن وضع ووووووو.  ديگر كوچكترين خبرى در مورد شهرهاى متعددى كه در شبهاى كذشته به خيابان امدند ، در مورد اعتصابات روز افزون در ميان كاركنان موسسات مختلف و اعتراضات متعدد ادامه دار مردم در سراسر كشور نه منعكس شد و نه در هيچ ميز گرد و بحثى مطرح شد !!
ولى غافل از اينكه مردم داخل يعنى معترضين واقعى و ملت ايران ٤٠ سال تجربه اموختند و ٣٠ سال اصلاح طلبان را آزمون كردند و ديكر گول نميخورند و نيروهاى پنهان و غير ينهان و دستهاى امام زمان هم قادر به توقف انها نخواهد بود و حناى اين مزدوران و مزوران و نيرنگ بازان در ميان ملت ايران رنگى ندارد .
براى ياداورى چند شعار اصلى مردم دربند و بستوه امده و مصمم در رسيدن به هدفشان را اينجا براى باز كردن چشمهاى كور و گوشهاى کر تكرار ميكنم .

إصلاح طلب اصولكرا ديگه تموم ماجرا
جمهورى اسلامى نميخواهيم نميخواهيم
حكومت اسلامى نميخواهيم نميخواهيم
رضا شاه روحت شاد روحت شاد
ما انقلاب كرديم چه اشتباه كرديم
رضا شاه معذرت معذرت
اى شاه ايران برگرد به ايران
ايران كه شاه نداره حساب كتاب نداره
جمهورى ايرانى ايرانى ايرانى
وليعهد كجائى به داد ما بيائى

پس شما مزدوران ، وطن فروشان ، نوكران دشمنان وطن و خائنين به ملت ايران كه هنوز هم با مشاهده تمام بدبختيها و ذلت و درماندگى ملت و نابودى ميهن هنوز به هردو خيانت ميكنيد ،خفه شويد .مطمئن باشيد روزى دردادگاههاى مردمى از آن آخوند جرمتان بيشتر  و سنگين تَر خواهد بود .و بشما قول ميدهم آنروز را خواهيد ديد و دير نخواهد بود .
فريدون بر ضحاك پيروز خواهد شد و فريدونها در ايران زيادند !!!
فيروزه غفارپور
دوشنبه ١٦ بهمن ١٣٩٦

عضویت در نهاد مردمی

عضویت افراد در نهاد مردمی به سه صورت پشتیبانان حقیقی ، پشتیبانان حقیقی درسایه و یا پشتیبانان مستعار می باشد. هم میهنان ساکن در ایران فقط می توانند به عضویت مستعار نهاد مردمی در آیند.
از شما هم میهن گرامی دعوت می شود برای همکاری با هموندان  نهاد مردمی که برای استقرار نظامی دموکراتیک در ایران تلاش می نمایند به نهاد مردمی بپیوندید و ما را در اجرای پروژه های سرنگونی فرقه تبهکار اسلامی حاکم در ایران یاری فرمائید.

برای خواندن راهنمای ثبت عضویت اینجا کلیک کنید

 سیمای نهاد مردمی

سیمای نهاد مردمی هر یکشنبه و آدینه در فیس بوک بطور زنده اجرا و همزمان از رادیو نارمک پخش می شود 

یکشنبه ها و آدینه ها این برنامه از ساعت 12 نیمروز غرب امریکا برابر با 21 اروپای مرکزی و 11 و نیم شب ایران آغاز می شود و  برنامه های یکشنبه همزمان از شبکه تلویزیونی اندیشه نیز پخش و در طول هفته بازپخش می شود.

برای بازدید برگه فیس بوک نهاد مردمی اینجا کلیک کنید

Image4.jpg
 سرزمینمان ایران  مبارزات ملت ایران آرشیو سیمای نهاد مردمی