شرم آورترین ازدواج!؟ که در هر کجای این جهان صورت بگیرد، باید آنرا تجاوزِ مسلم به حقوق انسانی هر دختربچه ای نامید.

آیا ما هم مانند مردمان باشرفی که در این فیلم کوتاه خواهید دید، آنقدر غیرت داریم که دستکم همت بخرج داده و برای محکوم کردن اینگونه تجاوزات بیشمارِ مذهبی در ایران، اینرا درمیان هم میهنان خودمان انتشار دهیم؟

 

 

بازدید کننده گرامی، مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود. برای پیشگیری از اشاعه واژه های غلط که امروزه در اینترنت متداول شده است خواهشمندیم اگر با املای نادرست واژه ای در این مطلب روبرو می شوید آنرا به ایمیل نهاد مردمی اعلام فرمائید.

 

سرزمینمان ایران

masoole2.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image10.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید