واتسلاو هاول، اولین رئیس جمهوری چک به شیوه دموکراتیک، پس از فرو ریختن دیوار برلین- به دلیل تلاش هایش برای آزادی، دموکراسی، آزادی بیان و حقوق بشر در سطح جهانی شناخته شد.
او رهبر انقلاب مخملی ای بود که جرقه تغییرات دموکراتیک را در اروپای شرقی زد و الهام بخش جنبش های مسالمت آمیز در سرتاسر دنیا شد.
هاول جوایز ارزنده ای دریافت کرده و نامزد دریافت جایزه صلح نوبل نیز بوده است. واتسلاو هاول هنوز به شکل فعالی از حقوق بشر و دموکراسی در سراسر جهان حمایت می کند، از بلاروس گرفته تا برمه.

آدرس وب سایت آموزشکده توانا:
http://tavaana.org

مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود

 

سرزمینمان ایران

Image1032.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image13.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید