این روزها،مام میهن، شاهد سالگشت پرواز سیمرغ رهایی ایران زمین،ایراندخت گرامی، «ندا » فرزند راستین ایران زمین است که با نثار خون خود، نهال آزادی ملت ایران را آبیاری کرد.
ندا، به سفر جاودانه شتافت،آما نگاه شب گریزش به امید آزادی، پیام روشنایی خورشید را در پس ابر های سیاه استبداد فرقه ای،که سالهاست بر میهنمان سایه افکنده نمایان ساخت.
ندا، شعله آتش خشم بر ویرانگران حاکم بر ایران بود تا بتواند ریشه اهریمن ایران سوز را بر کند.
ندا، ققنوس سر براورده از خاکستر بود که خسته از شب دلان در خود بند حماسه آفرید و پیامش در جان و دل مردمان آزاده جهان طنین افکن گردید و بار دیگر تاریخ آزادیخواهی میهنمان را با خون پاک خویش نوشت و به راستی که از خون پاکش لاله دمید و از قامت سرشار از مهر به ایران و عشق به آزادی آن ایراندخت«سرو»خمید.

ندا آقا سلطان خون بهای آزادی ملیون ها ایرانی اسیر و در بند است که تا جهان بر مدار، سپیده دم فردا را با برآمدن خورشید آزادی سرزمینمان از قله دماوند استوار و تابش گرما بخش دوباره آزادی و رهایی ندا میدهد.
هم میهنان عزیز، بیاییم یاد و خاطره این سرو قامت تاریخ را پاس بداریم و در سایه همبستگی و تفاهم ملی، تولد دوباره ایران و ایرانی را رقم زنیم و آرمان و آرزوهای ندا و ندا های ایران را تحقق بخشیم. تا دگر بار شاهد جاری شدن خون رهروان راه آزادی و برابری در خاک پاک ایران نباشیم.
اکنون با گرامیداشت «ندا آقا سلطان» ندای آزادی ملت ایران، ما نیز بانگ رهایی از تاریکی او را رساتر میکنیم و به سوی نور به پرواز درمی آییم، چرا که همه ما به خون ندا و ندا ها مدیونیم.
پاینده ایران.                  
رضا پهلوی

بازدید کننده گرامی، مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود. برای پیشگیری از اشاعه واژه های غلط که امروزه در اینترنت متداول شده است خواهشمندیم اگر با املای نادرست واژه ای در این مطلب روبرو می شوید آنرا به ایمیل نهاد مردمی اعلام فرمائید.

 

سرزمینمان ایران

iran25.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image4.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید