یکی از دلایل اصلی شرکت در انتخابات همیشه مهر در شناسنامه می باشد. 
این جوان به خوبی این مساله را عنوان می کند
رژیم اسلامی نیز برای طولانی تر کردن صفها و شلوغ نشان دادن کار رای گیری را با تاخیر انجام می داده و بسیاری از این موضوع شکایت کرده اند. 

نهاد مردمی انتشار دهنده صدای اکثریت خاموش جامعه

بازدید کننده گرامی، مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود. برای پیشگیری از اشاعه واژه های غلط که امروزه در اینترنت متداول شده است خواهشمندیم اگر با املای نادرست واژه ای در این مطلب روبرو می شوید آنرا به ایمیل نهاد مردمی اعلام فرمائید.

 

سرزمینمان ایران

iran26.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image8.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید