تندرو ترین فرد این نظام کیست؟ حسین شریعتمداری؟ یا حتا کسی تندرو تر از او. آیا تصور میکنید که در این سالها چنانچه چنین فردی بر مسند ریاست جمهوری این نظام نشسته بود و کسانی شبیه او در مجلس و شورای نگهبان و مقام ولایت فقیه نشسته بودند امروز ما با آمریکا در حال جنگ بودیم و کشور به فنا رفته بود؟ ابدا چنین نیست. ایران دقیقا همانجایی قرار داشت که امروز قرار دارد. شعارهای اینها گوناگون هست اما عمل آنها باید یکسان باشد اگرنه حکم نابودی خودشان را امضا کرده اند. یعنی حسین شریعتمداری و خامنه ای هم همانگونه به برجام میرسیدند که حسن روحانی رسید.

چون اگر نمیرسیدند تحریمهای سنگین و تهدیدهای امنیتی یا روانه کردن موشکهای کروز بدنبالش می آمد و طبیعی است که اگرچه ظاهرا حسین شریعتمداری بسیار تندرو می نماید اما در باطن نمیخواهد جای گرم و نرمش را از دست بدهد. آخوند موجود ابلهی نیست که این همه ثروت و امکانات به اندازه یک کشور را از دست بدهد و دوباره بشود همان روضه خوان دوزاری و دوباره دست مردم را ببوسد که تکه ای نان جلویش بیاندازد. او سالهات دارد انتقام لذتبخش آن تحقیرها را میگیرد و لذت میبرد مگر احمق است که آنرا از دست بدهد؟ که چی؟ بگویند خاتمی خوب لبخند میزند؟

 شرکت در انتخابات چیزی را بنفع مردم تغییرنخواهد داد. اگر در ایران گشایشهایی شده و به لباس مردم کمتر گیر میدهند و مهمانی های خصوصی را بهم میریزند بخاطر گشاده دستی رژیم نیست بخاطر مقاومت مردم است که توانی برای رژیم باقی نگذاشته است و حوصله این درگیری ها را ندارد. اما شرکت در انتخابات بر خلاف این مسیر و  در نگاه جهانیان برای رژیم مشروعیت خواهد خرید.  یعنی اگر ماشین نیروی انتظامی از روی مردم رد میشود جهانیان میگویند این انتخاب این مردم است. مردم ایران بجای رای دادن باید کلا با این رژیم  قهر کنند. بجای شرکت در انتخابات و گرفتن عکس سلفی با روحانی و خاتمی باید با نیروی انتظامی در بیافتند، بدون حجاب در خیابان ظاهر شوند و اعمالی را انجام دهند که مخالف ارزشهای رژیم باشد و رژیم را وادار به واکنش کند و به تنش در جامعه دامن بزند تا رژیم اندک اندک وادار به عقب نشینی شود. باید ترس از حرکت های مردم را به دل رژیم انداخت. رژیم شاه را مردم با شرکت در انتخاباتش بر نیانداختند بلکه با قهر و بی اعتنایی و اعتراض بر انداختند. نمیخواهید جمهوری اسلامی را براندازید چرا که ممکن است تمامیت ارضی ایران تهدید شود؟ خب سخن قابل تاملی من هم نمیخواهم تمامیت ارضی ایران تهدید شود. اما در انتخاباتش دیگر نباید شرکت کرد و نباید دستش را بوسید و به آن مشروعیت داد. باید آنرا به جایی رساند که بدون تهدید تمامیت ارضی و امنیت جامعه نظام سیاسی آن تغییر کند، درست مانند انقلاب 57
محسن کردی

بازدید کننده گرامی، مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود. برای پیشگیری از اشاعه واژه های غلط که امروزه در اینترنت متداول شده است خواهشمندیم اگر با املای نادرست واژه ای در این مطلب روبرو می شوید آنرا به ایمیل نهاد مردمی اعلام فرمائید.

 

سرزمینمان ایران

baldar2.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image12.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید