آن دسته از ایرانیانی که برای سه ماه جلوگیری از ورود ایرانیان به آمریکا  چنان سرو سدایی براه انداختند  که آمریکاییها ماست هاشان را کیسه کردند!  بادیدن این چشم اندازهای تکان دهنده آب از آبشان تکان نخواهد خورد همچنان که سنگ از سنگ شان، انگار نه انگار که ستمی هست و ستمگری... آمریکاییها اگر می خواهند با ما مردم ایران کنار بیایند یگانه راهشان این است که بجای ترامپ یک آخوند ( که بیش از هر آشغال دیگری در آمریکا پیدا می شوند)  به کاخ سفید بفرستند آنگاه خواهند دید که ایرانیان رام ترین تبار آمریکایی خواهند بود!!...

خواهش می کنم به این داستان خنده آور نگاه کنید: ترامپ در زمانی که نمی دانیم کی بوده و چگونه بوده،  نگاه نا زیبنده بر زنی انداخته یا دستی دراز کرده و یا سخن درشتناکی گفته است! زنان ایرانی  در کران تا کران جهان غیرتمندانه بپا خاستند با مشت های گره کرده و دهان های تا بناگوش بگشوده چنان پوستی از ترامپ کندند که هر بیننده گمان برد زن ایرانی امروز همان آرتمیس و یوتاب و گردیه و گردآفرید است، ولی همین آرتمیس ها و گرد آفرید های روزگار ما هنگامی که در نهج البلاغه می خوانند که علی گفته است: ای مردم این بدانید که زنان ناقص العقل و ناقص البخت و ناقص الایمان هستند... صلوات می فرستند و بیدرنگ بنام آن پتیاره ی زن ستیز سفره می گسترانند و نهج البلاغه را می بوسند و بر چشم می گذارند...کاش ترامپ اینها را می دانست، کاش کسی به ترامپ می گفت اگر می خواهی از دست ایرانیان آسایش داشته باشی زنگی به نمازیخواه در بنیاد ایمان  بزن و از او بخواه یک آخوند به کاخ سفید بفرستد و از این پس هر فرمان زشت یا زیبا که بدهی آخوند با یک آیه قران یا با یک حدیث یا یک تفسیر فقهی آن را آنچنان در کام ایرانیان شیرین خواهد گرداند که تونیز شیرین کام شوی.
ایکاش ما آریایی بودیم و عرب نمی پرستیدیم
هومر آبرامیان

عضویت در نهاد مردمی

عضویت افراد در نهاد مردمی به سه صورت پشتیبانان حقیقی ، پشتیبانان حقیقی درسایه و یا پشتیبانان مستعار می باشد. هم میهنان ساکن در ایران فقط می توانند به عضویت مستعار نهاد مردمی در آیند.
از شما هم میهن گرامی دعوت می شود برای همکاری با هموندان  نهاد مردمی که برای استقرار نظامی دموکراتیک در ایران تلاش می نمایند به نهاد مردمی بپیوندید و ما را در اجرای پروژه های سرنگونی فرقه تبهکار اسلامی حاکم در ایران یاری فرمائید.

برای خواندن راهنمای ثبت عضویت اینجا کلیک کنید

 سیمای نهاد مردمی

سیمای نهاد مردمی هر یکشنبه و آدینه در فیس بوک بطور زنده اجرا و همزمان از رادیو نارمک پخش می شود 

یکشنبه ها و آدینه ها این برنامه از ساعت 12 نیمروز غرب امریکا برابر با 21 اروپای مرکزی و 11 و نیم شب ایران آغاز می شود و  برنامه های یکشنبه همزمان از شبکه تلویزیونی اندیشه نیز پخش و در طول هفته بازپخش می شود.

برای بازدید برگه فیس بوک نهاد مردمی اینجا کلیک کنید

Image1.jpg
 سرزمینمان ایران  مبارزات ملت ایران آرشیو سیمای نهاد مردمی